OYU - loader

Laboratoriyalar

  • Fiziologiya laboratoriyası
  • Tibbi, Bioloji laboratoriya
  • Patoloji anatomiya və Məhkəmə təbabəti laboratoriyası
  • Kimya laboratoriyası
  • Fizika laboratoriyası