OYU - loader

Güzəştlər

Təhsil haqqından güzəştlər:

  • 600-dən yuxarı bal toplayanlar üçün 100%,
  • 580-600-bal üçün 75%,
  • 550-579 bal üçün 50%,
  • 500-549 bal üçün 25%

güzəştlər ediləcəkdir.