OYU - loader

“İstedad sorağında” adlı müsabiqə keçirildi

Odlar Yurdu Universitetinin tələbələri arasında Tələbə Gənclər Təşkilatının və Yaradıcılıq İnstitutunun təşkilatçılığı ilə “İstedad sorağında” adlı müsabiqə keçirildi. Müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd istedadlı və bacarıqlı gəncləri aşkara çıxarmaq və onları universitetdaxili, rayon, şəhər və respublika tədbirlərinə cəlb etməkdir. Müsabiqə zamanı tələbələr öz bacarıq və istedadlarını məharətlə nümayiş etdirdilər.