Az En Ru Tr

Güzəştlər

Güzəştlər

Təhsil haqqından güzəştlər:
1) 600-dən yuxarı bal toplayanlar üçün 100%,
2) 580-600-bal üçün 75%,
3) 550-579 bal üçün 50%,
4) 500-549 bal üçün 25%
güzəştlər ediləcəkdir.

Xəbərlər Tədbirlər Elanlar