Az En Ru Tr

Tələbə Gənclər Təşkilatı

Tələbə Gənclər Təşkilatı


Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyası rəhbərinin 2005-ci il 15 fevral tarixli 41№li Sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikasında bütün ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində gənclər və tələbələrlə işin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Tələbə-Gənclər Təşkilatları yaradılmışdır.
Buna müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Təhsil Naziri M.Mərdanovun 28.02.2005 tarixli 89 saylı Azərbaycan Respublikasında gənclər və tələbələrlə işin təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlər planının təsdiq edilməsi haqqında əmrinə, 06-07 may 2005-ci il tarixlərində Təhsil Naziri M.Mərdanov və Gənclər İdman və Turizm Naziri Ə.Qarayev tərəfindən imzalanmış "Ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən Tələbə-Gənclər Təşkilatının əsasnaməsi"nə uyğun olaraq digər universitetlərlə yanaşı Odlar Yurdu Universitetində də 2005-ci ilin iyun ayının 3-də "Tələbə Gəncələr Təşkilatı" yaradılmışdır.


Tələbə Gənclər TəşkilatıTələbə Gənclər TəşkilatıTələbə Gənclər Təşkilatı Tələbə Gənclər Təşkilatı Tələbə Gənclər Təşkilatı

Xəbərlər Tədbirlər Elanlar