OYU - loader

Elektronika və Elektrotexnika laboratoriyası

 

Nuru Səfərovun, PhD  2018/19 tədris ili üçün

HESABATI

 

 

  1. Tədris etdiyi dərslərin adı və saatları

S/s

(adı, soyadı)

Elmi adı və elmi dərəcəsi

Tədris etdiyi fənlərin adı

Semestr

Faktiki dərs saatı

Ştat

Payız

Yaz

      1.             

Nuru Səfərov

 

 

 

PhD

 

1.Elektrotexnika

2.Kompüter sxemotexnikası və mikroprosessorlar -II

3. Elektronikanın əsasları

4. Kompüter sxemotexnikası və mikroprosessorlar -I

5.Rəqəmsal sistemlər

+

+

 

+

 

 

 

 

+

 

+

60

60

60

75

Saat hesabı

 

Cəmi:

 

 

 

255

 

 

  1. Çap olunmuş və çapa verilmiş nəşrləri (elmi məqalələr)

 

1.             

Optical Properties of Solar Thermophotovoltaic Elements Based on Three-Component Compounds Bi2Те3-xSeх

məqalə

Optics. Vol. 7, No. 1, 2018, pp. 13-17. doi: 10.11648/j.optics.20180701.13

http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=126&doi=10.11648/j.optics.20180701.13

 

5

Elmira Jafarova, Sevinc Orucova, Gurban Ahmadov, Nuru Safarov, Shahla Ahmadova,

2.             

Survey of Filter Bank Multicarrier (FBMC) as an

efficient waveform for 5G

məqalə

International Journal of Pure and Applied Mathematics

Volume 118 No. 7 2018, 45-49

https://acadpubl.eu/jsi/2018-118-7-9/articles/7/6.pdf

5

Satwinder Kaur

Lavish Kansal

Gurjot Singh Gaba Nuru Safarov

3.             

Plasma methods for nanostructuring the polymer matrix of piezoelectric nanocomposites

məqalə

AJP FIZIKA 2018 vol. XXIV №1, section: En., p.18-23

http://physics.gov.az/Dom/2018/AJP_Fizika_01_2018_en.pdf

 

6

F. Tatardar

M. Kurbanov

N. Safarov

Sh. Amirov

O.  Aliyev

4.             

Efficiency in Solar Photovoltaic Systems Under High Temperature Conditions

məqalə

International Journal of Electrical Components and Energy Conversion

Volume 3, Issue 6, December 2017, Pages: 88-92

Accepted: Jan. 10, 2018; Published: Jan. 22, 2018

5

Nuru Safarov, Sevinc Orucova, Gurban Ahmadov, Etibar Rzazadeh Samira Cafarova

 

 

  1. Departamentin hazırladığı dərsliklər haqqında məlumat

Hazırlanmış dərsliklərin adı

Nəşr ili

Nüsxə

Elektronika və Elektrotexnika

Ə.Vəliyev, N.Səfərov, E.Rzazadə

2018

500

 

Bunlardan başqa dərs vəsaiti, konfrans materialları, fənn proqramları və digər nəşrlər üzərində iş aparılmışdır.

 

  1. Magistrlər haqqında məlumat

Ümumilikdə 8 magistrə elmi rəhbərlik edirəm. Magistlərin müxtəlif yerlərdə cəmi 6 məqaləsi dərc edilmişdir.  Hazırda iki konfrans materialı hazırlanır.

 

  1. Tədbirlərlərdə iştirak

Tədbirlərin adı

Tarixi

Tədbirlərin növü (Konfrans, seminar və s.)

Xəbərlərə keçid linki

XXI əsrdə nüvə və yüksək enerji üzrə fizika tədqiqatları

8 aprel 2019

Seminar

ADA Universiteti

 

ÇİP jurnalının təqdimatı

Dekabr, 2018

Təqdimat

Hilton

 

  1. Peşə fəaliyyətinin genişləndirilməsi məqsədilə iştirak etdiyi təlimlər

Təlimlərin adı

Tarixi

Keçirildiyi yer

Əldə olunan biliklər haqqında qısa məlumat

Twinning və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin birgə layihəsi üzrə təlimlər

mart 4-7

BDU

Kurrikulumların hazırlanması