OYU - loader

Zərifə Əliyeva adına Tibb muzeyi

Z.Əliyeva adına tibb müzeyində müxtəlif tibbə dair eksponatlar təqdim edilib. Tələbələrə burada Anatomiya fənni əyani vasitələrin köməyi ilə keçirilir.