OYU - loader

İkinci Ali ixtisas təhsili

Odlar Yurdu Universitetində kadr hazırlığı aparılan bütün ixtisaslar üzrə ikinci ali ixtisas təhsili almaq arzusu olanlar universitetimizin Qəbul komissiyasına müraciət edə bilərlər.

Təqdim olunacaq sənədlər aşağıdakılardır:
1. Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsinin qiplomu
2. Diploma əlavə (transkrip)
3. 4 ədəd 3x4 fotoşəkil

Qəbul sənədlər əsasında aparılacaqdır. 
Müraciət edənlər bitirdiyi ixtisasla ikinci ali təhsil almaq istədiyi ixtisasların uyğunluğu nəzərə alınmaqla II, III, IV, V təhsil ilinə (kurslara) qəbul oluna bilərlər. 
Təhsil əyani və qiyabi formada aparılacaqdır.

Məzunlara Təhsil Nazirliyi tərəfindən Dövlət nümunəli diplomlar təqdim ediləcəkdir.