OYU - loader

Əməkdaşlıq

Tarix

Müqavilə tərəfləri

Əsas məqsəd

3 iyun 1997-ci il

Odlar Yurdu Universiteti və Corciya Dövlət Universiteti (Georgia State University, ABŞ)

Odlar Yurdu Universiteti və Corciya Dövlət Universiteti arasında müəllim mübadiləsi, birgə tədris fəaliyyəti, seminar və akademik görüşlərdə iştirak, tədris materialları və digər məlumatların mübadiləsi, dərəcəli və dərəcəsiz proqramların inkişafı  sahəsində əməkdaşlıq

1998-ci il

Odlar Yurdu Universiteti və Zigen Universiteti (Almaniya)

Odlar Yurdu Universiteti və Zigen Universiteti arasında elmi-texniki əməkdaşlığı təşkil etmək, mühəndis –texniki təmayüllü mütəxəssislərin hazırlanması sahəsində təcrübə mübadiləsi aparmaq və tərəflərin təmsil etdikləri ölkələrin tarixi və mədəni əlaqələri ilə tanış olmaq

25 iyun 1999-cu il

Odlar Yurdu Universiteti və Rusiya Dövlət Yəhudi Akademiyası (Российской Государственной Еврейской Академия) (Moskva)

Odlar Yurdu Universiteti və Rusiya Dövlət Yəhudi Akademiyası arasında mədəni və elmi əməkdaşlığı inkişaf etdirmək

14 dekabr 1999-cu il

Odlar Yurdu Universiteti və Oklahoma Universiteti nəzdində Sarkey Enerji Mərkəzi (Sarkeys Energy Center of  the University of Oklahoma)

Odlar Yurdu Universiteti və Sarkey Enerji Mərkəzi arasında əməkdaşlıq nəticəsində enerji təhlükəsizliyinin təminatı, enerji sanayəsinin inkişafı, tədqiqat sahəsində əməkdaşlıq, insan resurslarının və özəl sektorun inkişafı və Amerika və Azərbaycan vətandaşları arasında inkişaf etmiş iqtisadi mübadilə

30 dekabr 1999-cu il

Odlar Yurdu Universiteti və Açıq Cəmiyyət İnstitutu – New York, (Bakı nümayəndəliyi)

Aktivlərin köçürülməsi

31 yanvar – 22 mart 2000-ci il

Odlar Yurdu Universiteti və Dağıstan Dövlət Tibb Akademiyası (Dağıstan)

Odlar Yurdu Universiteti və Dağıstan Dövlət Tibb Akademiyası arasında birgə təhsil və tədqiqat sahələri üzrə əməkdaşlıq

2001-ci il

Odlar Yurdu Universiteti və Zigen Universiteti (Almaniya)

Odlar Yurdu Universiteti və Zigen Universiteti arasında ən yeni texnologiyalar üzrə Bakalavr pilləsində kadr hazırlığının aparılması üçün əməkdaşlıq

1 iyun 2002-ci il

Odlar Yurdu Universiteti və Corciya Dövlət Universiteti (Georgia State University – USA)

Odlar Yurdu Universiteti  və Corciya Dövlət Universitetinin müəllim heyəti arasında daha yaxşı ixtisaslaşma məqsədilə akademik mübadilə, konfrans, dərnək, kurs və görüşlərin təşkili, birgə tədqiqat layihələri həyata keçirmək və təhsilin müxtəlif sahələri üzrə əməkdaşlıq

23 dekabr 2003-cü il

Odlar Yurdu Universiteti və İmam Xomeyni Beynəlxalq Universiteti (İran)

Odlar Yurdu Universiteti və İmam Xomeyni Bəynəlxalq Universiteti arasında əməkdaşlıq nəticəsində hər iki ölkənin tələbələrinin biliyini artırmaq və adətlərin, mədəniyyətlərin qarşılıqlı ötürülməsi məqsədilə

24.01-14.02-2003-cü il

Odlar Yurdu Universiteti və Təhsil Nazirliyi (Əsasnamə)

ABŞ-ın Corciya Dövlət Universiteti ilə Odlar Yurdu Universitetinin “Biznesin idarəolunması üzrə magistrların hazırlanması” sahəsində əməkdaşlıq

20 noyabr 2007-ci il

Odlar Yurdu Universiteti və Qafqaz Beynəlxalq Universiteti (Caucasus İnternational University – Georgia)

Odlar Yurdu Universiteti və Qafqaz Beynəlxalq Universiteti arasında təhsil və elmi-praktiki fəaliyyətin bütün sahələrində qarşılıqlı əməkdaşlıq

2007-ci il

Odlar Yurdu Universiteti və Yakın Doğu Universiteti (Türkiyə)

Odlar Yurdu Universiteti və Yakın Doğu Universiteti arasında beynəlxalq akademik, mədəni və elmi əməkdaşlığı inkişaf etdirmək

1 aprel 2008-ci il

Odlar Yurdu Universiteti və Girne Amerika Universiteti (Girne  American University – North Cyprus)

Odlar Yurdu Universiteti və Amerika Girne Universiteti arasında akademik və təhsil sahəsi üzrə əməkdaşlıq

8 aprel 2010-cu il

Linkoln Universiteti (Lincolin University – USA) və Qafqaz Beynəlxalq Universiteti (Caucasus İnternational University – Georgia)

Linkolin Universiteti və Qafqaz Beynəlxalq Universiteti arasında “Biznesin idarəedilməsi” proqramı üzrə əməkdaşlıq

25 may 2010-cu il

Odlar Yurdu Universiteti və Riqa  Beynəlxalq İqtisadiyyat və Biznesin İdarəolunması Universiteti (Riga İnternational School of Economics and Business Administration)

Odlar Yurdu Universiteti və Riqa Beynəlxalq İqtisadiyyat və Biznesin İdarəolunması Universiteti arasında elm və təhsil sahəsi və tələbə-müəllim mübadiləsinin inkişaf etdirilməsi haqqında əməkdaşlıq

26 iyun 2010-cu il

Odlar Yurdu Universiteti və Genuya Universiteti (University of Genoa – İtaly)

Odlar Yurdu Universiteti və Genuya Universiteti arasında əlaqələrin gücləndirilməsi, qarşılıqlı mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi, təhsil sahəsində əməkdaşlıq və mübadilə

27 avqust 2010-cu il

Odlar Yurdu Universiteti və Yakın Doğu Universiteti (Şimali Kipr Türk Respublikası)

Hər iki universitetdə elm və təhsil sahəsində kadr hazırlığının aparılması

25 sentyabr 2010-cu il

Odlar Yurdu Universiteti və Süleyman Dəmirəl Universiteti (Süleyman Demirel Universitesi – Türkiye)

Odlar Yurdu Universiteti və Süleyman Dəmirəl Universiteti arasında elm və təhsil sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq

24 noyabr 2010-cu il

Odlar Yurdu Universiteti və Bıdqoş Texnologiya və Həyat elmləri Universiteti (The University of Technology and Life sciences (UTP), BYDGOSZCZ, Poland)

Odlar Yurdu Universiteti və Bıdqoş Texnologiya və Həyat elmləri Universiteti arasında elmi araşdırma, kadr hazırlığı, ixtisasartırma, tələbə və müəllim mübadiləsi, beynəlxalq səviyyəli müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsi 

21 iyun 2011-ci il

Odlar Yurdu Universiteti və Nice Sophia Antipolis Universiteti

Odlar Yurdu Universiteti və Nice Sophia Antipolis Universiteti arasında əlaqələrin gücləndirilməsi, qarşılıqlı mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi, tələbə-müəllim mübadiləsinin inkişaf etdirilməsi üzrə əməkdaşlıq və mübadilə

12 iyul 2011-ci il

Odlar Yurdu Universiteti və British Council Azerbaijan

British Council-ın “English Global Products” və “ Ali Təhsilin Beynəlmiləllişdirilməsi” layihələri sahəsində fəaliyyətlərin  koordinasiyası və davamlı əməkdaşlıq 

22 sentyabr 2011-ci il

Odlar Yurdu Universiteti və Süleyman Dəmirəl Universiteti (Türkiyə)

Odlar Yurdu Universiteti və Süleyman Dəmirəl Universiteti arasında təhsil və araşdırma sahələrində qarşılıqlı əməkdaşlıq

3 oktyabr 2011-ci il

Odlar Yurdu Universiteti və Xəzər Universiteti

Odlar Yurdu Universiteti və Xəzər Universiteti arasında təcrübə mübadiləsi təşkil etmək və ali təhsildə keyfiyyəti yüksəltmək məqsədilə birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi

2011-ci il

Odlar Yurdu Universiteti və Qafqaz Universiteti

Odlar Yurdu Universiteti və Qafqaz Universiteti arasında təcrübə mübadiləsi təşkil etmək və ali təhsildə keyfiyyəti yüksəltmək məqsədilə birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi

26 oktyabr 2011-ci il

Odlar Yurdu Universiteti və Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi

Odlar Yurdu Universiteti və Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi arasında tərəflərin bərabərliyi və maraqlarının qarşılıqlı qorunması əsasında Azərbaycanda əmək qanunvericiliyinin tətbiqi sahəsində əməkdaşlıq

2 aprel 2012-ci il

Odlar Yurdu Universiteti və Haccettepe Universiteti (Türkiyə)

Odlar Yurdu Universiteti və Haccettepe Universiteti arasında tədris proqramlarının mübadiləsi, müəllimlərin mübadiləsi, tələbələrin mübadiləsi, birgə tədris fəaliyyətləri, biznes inkubator və texnopark layihələri üzərində birgə işin həyata keçirilməsi 

17 sentyabr 2012-ci il

Odlar Yurdu Universiteti və Dəniz Təhsil Qurumu (Türkiyə)

Dəniz Təhsil Qurumunun 1 il müddətində Odlar Yurdu Universitetinin Türkiyə Respublikasında səlahiyyətli nümayindəsi olması

3 oktyabr 2012-ci il

Odlar Yurdu Universiteti və Aleksandriya Kitabxanası (Misir)

Odlar Yurdu Universiteti və Aleksandriya Kitabxanası arasında traininq proqramları, təqaüdlər, elmi mübadilə, seminar və digər proqramların birgə hazırlanması və nəşrlərin paylanması sahəsində əməkdaşlıq

5 oktyabr 2012-ci il

Odlar Yurdu Universiteti və Ağrı İbrahim Çeçen Universiteti (Türkiyə)

Akademik əməkdaşlıq haqqında razılıq əldə edilmişdir. Ümumi maraq və qarşılıqlı əməkdaşlıq problemləri əhatə edən proqramdan əldə edilən ortaq faydalar

2013-cü il

Odlar Yurdu Universiteti və Giresun Universiteti (Türkiyə)

Odlar Yurdu Universitetinin “Tibb fakültəsinin yenidən təşkil edilməsi

26 aprel 2013-cü il

Odlar Yurdu Universiteti və İngilis dili üzrə Kensinqton Akademiyası David Game Collage (London)

Odlar Yurdu Universiteti və Kensinqton Akademiyası işçi heyət və tələbələr üçün qarşılıqlı faydalı imkanları inkişaf etdirmək üçün iki tərəf arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin təşkili

17 may 2013-cü il

Odlar Yurdu Universiteti və Süleyman Dəmirəl Universiteti (Türkiyə)

Odlar Yurdu Universitetinin “ Tibb fakültəsinin  yenidən təşkil edilməsi”

22 may 2013-cü il

Odlar Yurdu Universiteti və Süleyman Dəmirəl Universiteti (Türkiyə)

Odlar Yurdu Universiteti və Süleyman Dəmirəl Universiteti arasında Mövlana Mübadilə Proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq

28 may 2013-cü il

Odlar Yurdu Universiteti və Ankara Universiteti (Türkiyə)

Odlar Yurdu Universiteti və Ankara Universiteti arasında akademik və mədəni sahələr üzrə əməkdaşlıq

27 iyun 2013-cü il

Odlar Yurdu Universiteti və Microsoft Azərbaycan MMC

Odlar Yurdu Universitetinin tədris proqramına İKT-nin inteqrasiyası üzrə potensialın artırılması sahəsində mümkün əməkdaşlıq (Potensial əməkdaşlıq)

29 sentyabr 2013-cü il

Odlar Yurdu Universiteti və Ankara Universiteti (Türkiyə)

Ankara Universitetinin dəstəyi ilə Odlar Yurdu Universitetində Tibb, Əczaçılıq və Sağlamlıq elmləri sahələrində Ankara Universiteti səviyyəsində təhsil mühitinin yaradılması ilə iki universitet arasında  təhsil, araşdırma, xidmət və əməkdaşlıq mühitinin yaradılması

28 yanvar 2014

Odlar Yurdu Universiteti və Ankara Universiteti (Türkiyə)

Ankara Universitetinin dəstəyi ilə Odlar Yurdu Universitetində Tibb, Əczaçılıq və Sağlamlıq elmləri sahələrində Ankara Universiteti səviyyəsində təhsil mühitinin yaradılması ilə iki universitet arasında  təhsil, araşdırma, xidmət və əməkdaşlıq mühitinin yaradılması

18 iyul 2014

Odlar Yurdu Universiteti və Mevlana Tələbə mübadiləsi Proqramı

Odlar Yurdu Universiteti və Mevlana Tələbə mübadiləsi Proqramı arasında əməkdaşlıq

21 noyabr 2014

Odlar Yurdu Universiteti və Qafqaz Universiteti

Odlar Yurdu Universiteti və Qafqaz Universiteti arasında təcrübə mübadiləsi təşkil etmək və ali təhsildə keyfiyyəti yüksəltmək məqsədilə birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi

13 aprel 2015

Odlar Yurdu Universiteti və Medical Service Berlin - DORİS

Odlar Yurdu Universiteti və Medical Service Berlin – DORİS arasında nəzərdə tutulmuş məqsədləri və fəaliyyəti həyata keçirmək üçün tərəflər hüquqi şəxs yaratmadan özlərinin intellektual, əmək,maddi və digər resurslarından istifadə edərək birlikdə çalışacaqlar.

27 may 2015

Odlar Yurdu Universiteti və Kahramanmaraş Sütçü İmam Universiteti

Odlar Yurdu Universiteti və Kahramanmaraş Sütçü İmam Universiteti arasında Mevlana Tələbə mübadiləsi Proqramı

10 oktyabr 2015

Odlar Yurdu Universiteti və İstanbul Aydın Universiteti

Odlar Yurdu Universiteti və İstanbul Aydın Universiteti  arasında beynəlxalq akademik, mədəni və elmi əməkdaşlığı inkişaf etdirmək

11 fevral 2016-cı il

Miqel de Servantes  Universiteti (İspaniya) və Odlar Yurdu Universiteti (Azərbaycan)

Miqel de Servantes  Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında hər iki tərəfli məqsədə uyğun olaraq bir-birinin tam imkanlarını qarşılıqlı olaraq tanıyır

17 fevral 2016-cı il

Beynəlxalq Struqa Universiteti (Makedoniya) və Odlar Yurdu Universiteti (Azərbaycan)

Beynəlxalq Struqa Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında qurulmuş qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək, universitet təhsili prosesini zənginləşdirmək və beynəlxalq anlaşmanı gücləndirmək

17 fevral 2016-cı il

Odessa Milli Politexnik Universiteti (Ukrayna) və Odlar Yurdu Universiteti (Azərbaycan)

Odessa Milli Politexnik Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında tərəflərin bərabərlik prinsiplərinə əsaslanan qarşılıqlı faydalı əlaqələri gücləndirmək və inkişaf etdirmək, universitet təhsilinin prosesinin zənginləşdirmək və beynəlxalq əlaqəni möhkəmləndirmək

17 mart 2016-cı il

Tunceli Universiteti MEVLANA (Türkiyə) və Odlar Yurdu Universiteti (Azərbaycan)

Tunceli Universiteti MEVLANA və Odlar Yurdu Universiteti arasında Mevlana Tələbə mübadiləsi Proqramı

17 fevral 2016-cı il

Lebanse Beynalxalq Universiteti (Livan) və Odlar Yurdu Universiteti (Azərbaycan)

Lebanse Beynalxalq Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında qurulmuş qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək, universitet təhsili prosesini zənginləşdirmək və beynəlxalq anlaşmanı gücləndirmək

18 fevral 2016-cı il

Yıldız Teknik Universiteti (Türkiyə) və Odlar Yurdu Universiteti (Azərbaycan)

Yıldız Teknik Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında Mevlana Tələbə mübadiləsi Proqramı

18 fevral 2016-cı il

Almaata Texniki Universiteti (Qazaxstan) və Odlar Yurdu Universiteti (Azərbaycan)

Almaata Texniki Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında beynalxalq anlaşmanı gücləndirmək

18 fevral 2016-cı il

Avro-Mediterenian Universiteti (Sloveniya) və Odlar Yurdu Universiteti (Azərbaycan)

Avro-Mediterenian Universiteti  və Odlar Yurdu Universiteti arasında qurulmuş qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək

18 fevral 2016-cı il

Beynəlxalq Vizyon Universiteti (Makedoniya) və Odlar Yurdu Universiteti (Azərbaycan)

Hər iki universitetdə elm və təhsil sahəsində kadr hazırlığının aparılması

18 fevral 2016-cı il

Spiru Haret Universiteti (Rumıniya) və Odlar Yurdu Universiteti (Azərbaycan)

Spiru Haret Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək

18 fevral 2016-cı il

Çankırı Karatekin Universiteti (Türkiyə) və Odlar Yurdu Universiteti (Azərbaycan)

Çankırı Karatekin Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında beynəlxalq akademik, mədəni və elmi əməkdaşlığı inkişaf etdirmək

22 fevral 2016

İstanbul Kültür Universiteti (Türkiyə) və Odlar Yurdu Universiteti (Azərbaycan)

Əməkdaşlıq protokolu

23 fevral 2016-cı il

Istanbul Medipol Universiteti (Türkiyə) və Odlar Yurdu Universiteti (Azərbaycan)

Istanbul Medipol Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında tədqiqat layihələri üzrə birgə əməkdaşlıq

5 mart 2016-cı il

Çankırı Karatekin Universiteti ERASMUS + (Türkiyə) və Odlar Yurdu Universiteti (Azərbaycan)

Çankırı Karatekin Universiteti ERASMUS + və Odlar Yurdu Universiteti arasında Mevlana Tələbə mübadiləsi Proqramı

5 mart 2016-cı il

Istanbul Medipol Universiteti MEVLANA  (Türkiyə) və Odlar Yurdu Universiteti (Azərbaycan)

Istanbul Medipol Universiteti MEVLANA  və Odlar Yurdu Universiteti arasında qurulmuş qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək, universitet təhsili prosesini zənginləşdirmək və beynəlxalq anlaşmanı gücləndirmək

14 mart 2016-cı il

Çankırı Karatekin Universiteti MEVLANA (Türkiyə) və Odlar Yurdu Universiteti (Azərbaycan)

Çankırı Karatekin Universiteti MEVLANA və Odlar Yurdu Universiteti arasında Mevlana Tələbə mübadiləsi Proqramı

17 mart 2016-cı il

Bilik Fondu (Azərbaycan) və Odlar Yurdu Universiteti (Azərbaycan)

Tərəflər öz səlahiyyətləri çərçivəsində  dövlət qanunvericiliyinə  uyğun olaraq qarşılıqlı əməkdaşlığı həyata keçirəcəklər

 19 mart 2016-cı il

ASKON (Azərbaycan) və Odlar Yurdu Universiteti (Azərbaycan)

ASKON və Odlar Yurdu Universiteti arasında proyektlərin, pogramların, konfransların, seminarların, yarışların təşkili

Mart 2016

Avro-Mediterenian Universiteti ERASMUS + (Sloveniya) və Odlar Yurdu Universiteti (Azərbaycan)

Avro-Mediterenian Universiteti ERASMUS +   və Odlar Yurdu Universiteti arasında qurulmuş qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək

7 aprel 2016-cı il

Beynalxalq Travnik Universiteti (Bosniya və Herzoqovina) və Odlar Yurdu Universiteti (Azərbaycan)

Beynalxalq Travnik Universiteti  və Odlar Yurdu Universiteti arasında qurulmuş qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək, universitet təhsili prosesini zənginləşdirmək və beynəlxalq anlaşmanı gücləndirmək

20 aprel 2016-cı il

Marmara Universiteti (Türkiyə) və Odlar Yurdu Universiteti (Azərbaycan)

Marmara Universitetivə Odlar Yurdu Universiteti arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq qurulub

Avqust 2016

Beynəlxalq Struqa Universiteti (Makedoniya) və Odlar Yurdu Universiteti (Azərbaycan)

Beynəlxalq Struqa Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında qurulmuş qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək, universitet təhsili prosesini zənginləşdirmək və beynəlxalq anlaşmanı gücləndirmək

18 iyul 2016-cı il

Bangladeş Trading Corporation və Odlar Yurdu Universiteti

Bangladeş Trading Corporation və Odlar Yurdu Universiteti arasında

30 dekabr 2016-cı il

Odlar Yurdu Universiteti və Oksigen Klinik Xəstəxanası

Odlar Yurdu Universiteti və Oksigen Klinik Xəstəxanası arasında müəllim və tələbə kontingenti ilə tibb ixtisası üzrə fənnlərin tədrisi, beynəlxalq standartlara uyğun tibb fakültəsinin yaradılması

13 aprel 2017-ci il

EDUCO (Türkiyə) və Odlar Yurdu Universiteti (Azərbaycan)

EDUCO  və Odlar Yurdu Universiteti arasında universitet təhsili prosesini zənginləşdirmək və beynəlxalq anlaşmanı gücləndirmək

3 may 2017-ci il

Odlar Yurdu Universiteti və Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Odlar Yurdu Universiteti və Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu arasında uyğun ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələrinin müvafiq müəssisə və təşkilatlarda və istehsal təcrübəsi keçməklə öyrəndikləri peşəni dərindən öyrənmək və professional peşə vərdişlərinə yiyələnmək

10 may 2017-ci il

Türkiyənin Avrasya Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti

Türkiyənin Avrasya Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq , elmi və akademik işbirliyinin inkişaf etdirilməsi və genişləndirilməsi

1 mart 2018-ci il

Türkiyənin Bingöl Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti

Türkiyənin Bingöl Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında qurulmuş qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək

7 Mart 2018-ci il

Türkiyənin Alanya Alaaddin Keykubat Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti

Türkiyənin Alanya Alaaddin Keykubat Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında iki universitetinin əməkdaşlığına dair memorandum və Mevlana Değişim Proqramı ilə bağlı protokolu

1 aprel 2018-ci il

Türkiyənin Kastomonu Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti

Türkiyənin Kastomonu Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında Mevlana Tələbə mübadiləsi Proqramı

18 aprel 2018-ci il

Beynəlxalq Miqrasiya təşkilatı və Odlar Yurdu Universiteti

Odlar Yurdu Universiteti Beynəlxalq Miqrasiya təşkilatı ilə Memorandum