faculty

ID FAKÜLTƏ YARANMA TARİXİ HÜQUQİ STATUSU
AT0071FK0003 Magistratura 2000-09-30 Qüvvədədir
AT0071FK0018 Doktorantura 2010-09-15 Qüvvədədir
AT0071FK0017 Sosial iş və psixologiya 2020-08-30 Qüvvədədir
AT0071FK0016 Təbiət, dizayn və texniki 2020-08-30 Qüvvədədir
AT0071FK0015 Pedaqoji, humanitar və dillər 2020-08-30 Qüvvədədir
AT0071FK0011 Biznes idarəçiliyi və iqtisadiyyat 2020-08-28 Qüvvədədir
AT0071FK0006 Beynəlxalq münasibətlər 2020-08-28 Qüvvədədir
AT0071FK0004 MBA şöbəsi 2000-09-30 Qüvvədədir