Кафедры

İnformasiya texnologiyaları və mühəndislik

“İnformasiya texnologiyaları və mühəndislik” kafedrasının 15 nəfər əməkdaşı var.
Kafedrada 2 nəfər professor, 2 nəfər dossent və 11 nəfər müəllim fəaliyyət göstərir

Kafedranın əməkdaşları:

 • dos. İmamquliyev Rahib Aydın oğlu – kafedra müdiri,
 • texnika.e.d. prof. Abdullayev Tərlan Səməd oğlu
 • texnika.ü.f.d. prof. Ələkbərov Ramiz Balaşirin  – müəllim
 • f.ü.f.d. dos.Əliquliyeva Xəyalə Vaqif qızı – müəllim
 • Əhmədov Əbilhəsən Yarbala oğlu – müəllim
 • Kərimov Pərviz İsrail oğlu – müəllim
 • Həsənov Amin Ədalət oğlu – müəllim
 • Abdullalı Aydın Ağaverdi oğlu – müəllim
 • Sadıxov Əhməd İsmayıl oğlu – müəllim
 • Nəcəfov Fərid Tamleyxa oğlu– müəllim
 • Kazimov Ramin Əlyar oğlu – müəllim
 • Hacıyev İlham İlqar oğlu– müəllim
 • Niyazi Sənan Eyvaz oğlu– müəllim
 • Göyüşlü Rəvanə Mahir qızı– müəllim
 • Əlizadə Leyla Eldar qızı – müəllim