Дизайн

Дизайн

Кафедра дизайна Университета Одлар Юрду готовит специалистов высокого профессионального уровня для рынка труда нашей страны по 1 степени бакалавра и 1 степени магистра (1 специализация). Подготовка специалистов на кафедре осуществляется по следующим направлениям:

Бакалаврский уровень высшего образования

  1. Дизайн (интерьерный; графический; модельер.)

Mагистерский уровень высшего образования

Специальность Специализация
Дизайн Дизайн и техническая эстетика

Kafedranın professor müəllim heyəti 14 nəfər əməkdaşdan, o cümlədən bir nəfər p.e.ü. fəlsəfə doktoru, professor, əməkdar rəssam, bir nəfər dos. 3 nəfər Odlar Yurdu Universitetinin baş müəllimi və müəllimlərindən ibarətdir.

Kafedranın müəllimləri, tələbələrin bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üçün əmək bazarında və quruculuq işlərində ölkəmizin günü-gündən inkişafında, gözəlləşməsində yeni-yeni layihələrin hazılanmasında iştirak edirlər.Kafedra əməkdaşları tərəfindən tədris edilən 70-ə yaxın fənn üzrə kafedra əməkdaşları tərəfindən müasir tələblərə cavab verən tədris metodik vəsaitlər hazırlanmışdır. Kafedra əməkdaşları mütəmadi olaraq ölkə miqyaslı sərgilərdə aktiv şəkildə iştirak edirlər.

Dizayn kafedrası bakalavr pilləsində 1 ixtisas: Dizayn (interyer; qrafik; modelyer), magistratura səviyyəsində 1 ixtisas: Dizayn (dizayn və texniki estetika) proqramı üzrə fəaliyyət göstərir. Dizayn kafedrasında fəaliyyət göstərən professor-müəllim heyəti ümumilikdə 14 nəfərdən ibarətdir. Kafedrada 1 nəfər professor, 8 müəllim və 5 nəfər saat hesabı müəllim fəaliyyət göstərir.

Профессорско-преподавательский состав кафедры дизайна

кандидат философии проф. заслуженный артист Атаев Солтан Хамид - заведующий кафедрой
доц. Мамедова Гюлер Гулага
с/п. Мамедов Алим Дашдемир
с/п. Гусейнли Гюнель Намиг
c/п. Юзбашева Вафа Рустам
Магеррамова Наиля Гулаг
Муради Парвана Арсалам
Байрамлы Чинара Нуреддин
Лейла Гейдарова Натик
Исмаилзаде Фарах Ифтихар
Байрамова Гюнай Талиб
Хабибова Нубар Рафик
Агаева Гюнель Назим
Омарова Фидан Сахиб