İxtisaslar

ID İXTİSAS QRUPUNUN ŞİFRƏSİ İXTİSAS QRUPU İXTİSAS ŞİFRİ İXTİSAS TƏHSİL SƏVİYYƏSİ
DK0331 58 Pedaqogika 5804.01 Doktorantura
DK0322 57 Filologiya elmləri 5716.01 Doktorantura
DK0310 57 Filologiya elmləri 5704.01 Doktorantura
DK0272 53 İqtisad elmləri 5312.01 Doktorantura
DK0270 53 İqtisad elmləri 5310.01 Doktorantura
DK0268 53 İqtisad elmləri 5308.01 Doktorantura
DK0252 33 Texnika elmləri 3357.01 Doktorantura
DK0232 33 Texnika elmləri 3338.01 Doktorantura
DK0071 24 Biologiya elmləri 2414.01 Doktorantura
DK0016 20 Mexanika 2003.01 Doktorantura
IX50303 8 Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu 50810 Bakalavriat
IX50160 8 Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu 50807 Bakalavriat
IX50157 8 Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu 50810 Bakalavriat
IX50137 6 Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu 50616 Bakalavriat
IX50131 6 Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu 50606 Bakalavriat
IX50126 6 Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu 50644 Bakalavriat
IX50113 6 Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu 50620 Bakalavriat
IX50088 6 Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu 50631 Bakalavriat
IX50082 5 Təbiət ixtisasları qrupu 50504 Bakalavriat
IX50081 5 Təbiət ixtisasları qrupu 50509 Bakalavriat
IX50077 5 Təbiət ixtisasları qrupu 50501 Bakalavriat
IX50071 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 50411 Bakalavriat
IX50070 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 50404 Bakalavriat
IX50069 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 50402 Bakalavriat
IX50068 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 50407 Bakalavriat
IX50067 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 50408 Bakalavriat
IX50064 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 50405 Bakalavriat
IX50063 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 50406 Bakalavriat
IX50062 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 50409 Bakalavriat
IX50061 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 50401 Bakalavriat
IX50060 3 Mədəniyyət və incəsənət ixtisasları qrupu 50306 Bakalavriat
IX50035 2 Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu 50201 Bakalavriat
IX50031 2 Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu 50211 Bakalavriat
IX50026 2 Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu 50208 Bakalavriat
IX50025 2 Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu 50215 Bakalavriat
IX50023 2 Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu 50205 Bakalavriat
IX50021 1 Təhsil ixtisasları qrupu 50118 Bakalavriat
IX50020 1 Təhsil ixtisasları qrupu 50112 Bakalavriat
IX50018 1 Təhsil ixtisasları qrupu 50107 Bakalavriat
IX50012 1 Təhsil ixtisasları qrupu 50110 Bakalavriat
IX50010 1 Təhsil ixtisasları qrupu 50102 Bakalavriat
IX50005 1 Təhsil ixtisasları qrupu 50115 Bakalavriat
IX50003 1 Təhsil ixtisasları qrupu 50121 Bakalavriat
IX50001 1 Təhsil ixtisasları qrupu 50101 Bakalavriat
IX60127 6 Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu 60649 Magistratura
IX60110 6 Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu 60632 Magistratura
IX60109 6 Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu 60631 Magistratura
IX60084 6 Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu 60606 Magistratura
IX60065 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 60409 Magistratura
IX60064 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 60408 Magistratura
IX60063 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 60407 Magistratura
IX60059 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 60403 Magistratura
IX60057 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 60401 Magistratura
IX60032 2 Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu 60213 Magistratura
IX60022 2 Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu 60203 Magistratura
IX60020 2 Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu 60201 Magistratura
IX60009 1 Təhsil ixtisasları qrupu 60109 Magistratura
IX60003 1 Təhsil ixtisasları qrupu 60103 Magistratura
IX60002 1 Təhsil ixtisasları qrupu 60102 Magistratura
IX60001 1 Təhsil ixtisasları qrupu 60101 Magistratura