Tasarım

Tasarım

Odlar Yurdu Üniversitesi Tasarım Bölümü, ülkemiz işgücü piyasasına yönelik 1 lisans, 1 yüksek lisans (1 uzmanlık) uzmanı, yüksek mesleki düzeyde uzman yetiştirmektedir. Bölümümüzde uzmanlık eğitimi aşağıdaki alanlarda gerçekleştirilmektedir:

Lisans seviyesi

  1. Tasarım (iç mekan; grafik; moda tasarımcısı)

Yüksek lisans seviyesi

Uzmanlık Uzmanlaşma
Tasarım Tasarım ve Teknik Estetik

Bölümün fakültesi, biri Felsefe Doktoru, Profesör, Onur Sanatçısı, Doçent olmak üzere 14 çalışandan oluşmaktadır. 3 kişi Odlar Yurdu Üniversitesi kıdemli öğretim görevlileri ve öğretmenlerden oluşuyor.

Bölüm öğretmenleri, ülkemizin işgücü piyasasında günden güne gelişmesi ve güzelleşmesi için yeni projelerin hazırlanmasına ve öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik inşaat çalışmalarına katılmaktadır. Bölüm personeli tarafından öğretilen yaklaşık 70 ders için, modern gereksinimleri karşılayan öğretim metodik materyalleri bölüm personeli tarafından geliştirilmiştir. Bölüm çalışanları düzenli olarak ulusal sergilere aktif olarak katılmaktadır.

Tasarım Bölümü 1 uzmanlık programına göre çalışmaktadır: Lisans düzeyinde Tasarım (iç mekan; grafik; moda tasarımcısı), yüksek lisans düzeyinde 1 uzmanlık: Tasarım (tasarım ve teknik estetik). Tasarım bölümünün öğretim kadrosu toplam 13 kişiden oluşmaktadır. Bölümde 1 profesör, 1 doçent ve öğretmenler bulunmaktadır.

Tasarım Bölümü Profesör-öğretmen kadrosu

p.f.d., prof., onurlu sanatçı Atayev Soltan Hamid - Tasarım Bölümü Başkanı
Doç. Memmedova Güler Gulaga - öğretmen
Memmedov Alim Dashdemir - öğretmen
Hüseyinli Günel Namig - öğretmen
Yüzbaşeva Vafa Rüstem - öğretmen
Maharramova Naile Gulagu - öğretmen
Muradi Parvana Arsalam - öğretmen
Haydarova Leila Natig - öğretmen
İsmailzade Farah Iftikhar - öğretmen
Bayramova Günay Talib - öğretmen
Makhizadeh Ayla Vugar - öğretmen
Gadzhieva Nigar Ali - öğretmen
Samadova Günel Namig - öğretmen