Kafedralar

"İnformasiya texnologiyaları və mühəndislik" kafedrası

“İnformasiya texnologiyaları və mühəndislik” kafedrasının 15 nəfər əməkdaşı var.
Kafedrada 2 nəfər professor, 2 nəfər dossent və 11 nəfər müəllim fəaliyyət göstərir

Kafedranın əməkdaşları: