Heydər Əliyev 100: OYU Rektoru Professor Əhməd Vəliyevin “Bəsirət Ünvanı” kitabı: strateji təhlillər və bu günkü reallıqlar

Heydər Əliyev 100: OYU Rektoru Professor Əhməd Vəliyevin “Bəsirət Ünvanı”  kitabı: strateji təhlillər və bu günkü reallıqlar
Tuesday , April 25, 2023 01:00

Event Details :