Doğa, texnik və tasarım fakültesi

Doğa, texnik və tasarım fakültesi

Anabilim dalları

  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Bilişim Teknolojileri
  • Tasarım
  • Ekoloji
  • Biyoloji