Yuksek Lisans eğitimi

Yuksek Lisans eğitimi

Odlar Yurdu Üniversitesi'nde yüksek lisansa kabul 1999 yılında başlamıştır. Yüksek lisans, yükseköğretimin ikinci kademesinin gerekliliklerine uygun, yüksek nitelikli, bağımsız yaratıcı profesyonellerin yetiştirilmesini sağlayan bir eğitim sürecidir.
Yüksek lisans eğitimi, bilimsel araştırma veya mesleki amaçlar için herhangi bir uzmanlık alanında daha derin bir çalışmayı içerir ve mezunlara mesleki faaliyet, bilimsel araştırma ve bilimsel-pedagojik çalışma yapma hakkı verir.
Üniversitemizde yüksek lisans düzeyinde eğitim mevcut normatif belgelere göre yürütülmektedir. Bölümde 16 uzmanlık alanında yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Üniversitenin tüm bölümleri öğretim sürecine dahil oldu. Mezun öğrencilerimiz öğrenimleri süresince üniversite ve devlet tarafından düzenlenen etkinliklere, projelere, yuvarlak masa toplantılarına ve tartışmalara sürekli olarak katılmaktadırlar. Üniversitemizde eğitim faaliyetleri ülkemizde ve yurt dışında tanınan, alanında uzman öğretim üyeleri ve öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca üniversitemizde etkili, yaratıcı bir öğretim ortamı, güncellenen öğretim programları, yeni ders kitapları, BİT tabanlı eğitim salonları, araştırma merkezleri, laboratuvarlar, öğrenci-öğretmen ilişkilerinde karşılıklı saygı ve şeffaflık bulunmaktadır.
Odlar Yurdu Üniversitesi yüksek lisans öğrencilerinin sanayi, işletme ve devlet kariyerlerindeki gelişimleri dikkate alınarak dersleri, çalışma saatlerine göre 18:00-20:00 saatleri arasında düzenlenmektedir.

 

İxtisas İxtisaslaşma
Yabancı dil öğretimi Yabancı dil öğretim metodolojisi (İngilizce)
Filoloji Azerbaycan edebiyatı
Psikoloji Genel psixoloji
Psikoloji Pedagojik psikoloji
Psikoloji Klinik psikoloji
Tasarım  Tasarım ve teknik estetik
Dünya ekonomisi Uluslararası Ekonomik İlişkiler
Dünya ekonomisi Uluslararası mali ve döviz-kredi ilişkileri
Finans Bankacılık
Finans Mali kontrol ve denetim
Yönetim Yönetim (eğitim, turizm, sağlık, genel yönetim)
Pazarlama (alanlara göre) Pazarlama (eğitim, turizm, sağlık, genel yönetim)
İşletme yönetimi İşletme yönetimi
Biyoloji Mikrobiyoloji
Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği
Bilgi teknolojileri ve sistem mühendisliği Yönetimde bilgi sistemleri

 

MBA

MBA (Master of Business Administration) – iqtisadiyyat və menecment sahəsində magistr dərəcəsidir. Odlar Yurdu Universitetində bu proqramın fəaliyyəti 2004-cü ildə ABŞ-ın Corciya Dövlət Universiteti ilə birlikdə müştərək müqavilə çərçivəsində həyata keçirilmişdir. MBA təhsilinin əsas üstün cəhəti odur ki, burada nəzəri biliklərə yox, praktiki bacarıqlara daha çox üstünlük verilir. Tələbələr qarşılarına qoyulmuş real məsələləri həll edirlər, müəllimlər də müvafiq olaraq məsləhətçilər, idarəçilər və direktorlardan təşkil olunur. Dərslər özündə biznes oyunların, təlimlərin və mühazirələrin keçirilməsini, fərdi layihələrin yaradılmasını və müdafiə edilməsini, daim komanda işini ehtiva edir.
MBA Proqramı məzunlarına rəhbərlik keyfiyyətlərini təkmilləşdirmək, sistemli bilik, bacarıq və işgüzar idarəetmə vərdişlərini yüksəltmək, iхtisaslarını davamlı olaraq artırmaq, müasir biznes informasiyalarını araşdırmaq, analitik düşünmə və qərarvermə qabiliyyəti qazanmaq hüququ verir, eləcə də onların müəssisə və təşkilatların idarə olunmasında məsul vəzifələr tutmasına imkan yaradır.
Tədris prosesinin 20 faizi nəzəri, 80 faizi praktiki həyata keçirilir. Fənlər dünyanın ən qabaqcıl ali təhsil müəssisələrinin proqramlarına uyğunlaşdırılıb və seçmə fənlərin seçimində magistrlər sərbəstdirlər.
Biznesin idarə olunması üzrə ixtisaslaşmadan asılı olaraq MBA proqramı biznesin müxtəlif sahələrinin idarə olunmasına dair dərin biliklər verir və bacarıqları inkişaf etdirir. MBA məzunları hər hansı bir təşkilatda rəqabət aparmaqda öz üstünlüklərini nümayiş etdirirlər.
Biznes aləmində lider mövqeyin tutulmasında MBA proqramında əldə edilmiş biliklər həlledici rol oynayır.
Proqramda əldə edilmiş bilik və bacarıqlar hər hansı bir təşkilatda tətbiq oluna bilər.Bu istər peşəkar menecerlər, istərsə də sahibkarlıq arzusunda olanlar üçün münasibdir.
MBA proqramı beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq hazırlanmışdır. Bu proqram üzrə dərs deyən müəllimlərin əksəriyyəti aparıcı xarici universitetləri bitirmiş və ya həmin universitetlərdə ixtisaslarını artırmışlar. Eyni zamanda dövlət qurumlarının, aparıcı şirkətlərin, iş dünyasının rəhbərləri, aparıcı mütəxəssisləri də tədrisə cəlb olunurlar.
Odlar Yurdu Universitetinin tanınmış xarici universitetlərlə sıx əlaqələri intellektual resurslar və təcrübə mübadiləsi üçün geniş imkanlar yaradır. Məhz bu amillərə görə universitetimizin MBA proqramı hər hansı bir biznes problemini, geniş maraq dairəsi baxımından tədqiq etməyə, liderlik və sahibkarlıq istedadları və peşəkar bilikləri inkişaf etdirməyə imkan yaradır.

İxtisas (İxtisaslaşma):

İşletme ve Yönetim (mali kontrol ve denetim)

İşletme ve Yönetim (bankacılık)

İşletme ve Yönetim (uluslararası iş)

İşletme ve Yönetim (uluslararası mali ve döviz-kredi ilişkileri)

İşletme ve Yönetim (yönetimde bilgi sistemleri)

İşletme ve Yönetim (turizm ve otel işletmeciliği)

İşletme ve Yönetim (pazarlama)

İşletme ve Yönetim (eğitim, turizm, sağlık, genel yönetim)