Uluslararası ilişkiler ve turizm

Uluslararası ilişkiler ve turizm

Odlar Yurdu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Turizm Bölümü ülkemiz işgücü piyasasına 2 üst düzey ve profesyonel uzman yetiştirmektedir. Bölümdeki uzmanların eğitimi aşağıdaki alanlarda gerçekleştirilmektedir:

Lisans seviyesi

  1. Uluslararası ilişkiler
  2. Turizm işletmeciliği organizasyonu

Bölümün öğretim kadrosu 1 Hukuk Doktoru, 2 Profesör, 1 Hukuk Felsefe Doktoru, 1 Felsefe Doktoru, 1 Doçent ve diğer öğretmenler olmak üzere 9 çalışandan oluşmaktadır.

Bölüm çalışanları düzenli olarak ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum, yuvarlak masa toplantıları ve medya kaynakları kullanılarak düzenlenen etkinliklerde aktif rol almaktadır.

Uluslararası İlişkiler ve Turizm Bölümü Profesörü-öğretim kadrosu

Ph.D., prof. Samir Valiev Ahmad – bölüm başkanı
Sabina Aliyeva Yusif – bölüm başkan yardımcısı
Ph.D., prof. Haydar Gambarov Demir – Genelkurmay Başkanı
Ph.D., doç. Elsever Najafov Asker - öğretmen
Zahra Memmedova İsmail – öğretmen
Şevket Panahova Eyvaz – öğretmen
Laman Mikailova İlham - öğretmen
Elhan Aliyev Farman – öğretmen
Nargiz Memmedzadeh İlham – öğretmen