OYU

Odlar Yurdu Üniversitesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan bir keşif, yaratıcılık ve yenilik yeridir.

Odlar Yurdu Üniversitesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan bir keşif, yaratıcılık ve yenilik yeridir.
Rektörün mesajı

Sevgili öğrenciler!

Büyük lider Haydar Aliyev, "Eğitim, milletlerin geleceğidir" derdi.
Genç nesil, milletimizin, halkımızın, bağımsız Azerbaycan'ın geleceğidir.
Geleceği güvence altına almak için yüksek öğrenim şarttır.
Yüksek öğrenim mutlu bir gelecek demektir.
Yüksek eğitim, yüksek teknik hizmet demektir.
Yüksek eğitim, bağımsız ve mutlu bir geleceğe sahip güçlü bir devlet demektir.
Bugün, seçtiğiniz yüksek öğrenimi güvence altına alabilirsiniz. Tüm üniversitelerin (kamu ve özel) verdiği tüm diplomaların aynı olduğunu ve devlet tarafından verildiğini bilmelisiniz..
Üst düzey eğitim veren, kişiliğinizi şekillendiren ve yarının değerli bir kişiliği haline gelen bir üniversiteyi seçmenizi tavsiye ederim.
Bu nedenle üniversite seçerken düşünün, üniversiteyi tanıyın ve sonra karar verin. Yanlış bir seçim, kayıp bir gelecek demektir...Hakkımızda

Odlar Yurdu Üniversitesi Azerbaycan Devlet Yüksek İhtisas Komisyonunun 10.11.1995 tarihli olumlu görüşü ve 8 Temmuz 1996 tarihli Bakanlar Kurulu kararına (N0 86) dayanan, yüksek donanımlı eğitim olanakları ve yetenekli öğretim kadrosuna sahip, devlete kayıtlı uluslararası düzeyde eğitim veren bir yüksek öğretim kurumudur.
Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Almanya'nın H+ kurumu tarafından akredite edilen Odlar Yurdu Üniversitesi, UNESCO'ya bağlı Dünya Üniversiteler Birliği'nin (IAU) tam hukuklu üyesidir.
Odlar Yurdu Üniversitemizde Avrupa, Asya ve Afrika'nın birçok ülkesinden gelen öğrenciler lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini almaaktadırlar.
"Erasmus" ve "Mevlana" gibi uluslararası değişim programlarına üye olan Odlar Yurdu Üniversitesi, öğrencilere ve akademik personele Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinde kısa süreli eğitim ve öğretim olanakları sağlamakta ve akademik değişim için koşullar yaratmaktadır.

Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler

Misiyonumuz

Odlar Yurdu Üniversitesi, milli ve manevi değerlerimize bağlı, Azerbaycan ve Dünya toplumuyla rekabet edebilecek, bilgili ve yetenekli profesyoneller yetiştirmeyi ana hedef olarak görmektedir.
Misyonumuz öğrencilerimizi içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın getirdiği gereksinimlerine uygun olarak aşağıdaki bilgi ve becerilerle donatmaktır:

  • Öğrenme becerisi
  • Okuryazarlık becerisi
  • Yaşam becerisi 

 

Vizyonumuz


Odlar Yurdu Üniversitesi'nin vizyonu, Azerbaycan eğitim sisteminin amaç, talep ve ilkelerine uygun, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'na bağlı...

Neden OYÜ?

 

Dil Çeşitliliği: Üç dilli eğitime kendinizi kaptırın (Azerbaycan, İngilizce, Rusça)

 
Küresel akreditasyon: OYÜ uluslararası akademik standartları karşılar

 
YÖK Tanınması: Tüm lisans programları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmaktadır

 

UNESCO tarafından desteklenen diplomalar: Diplomalar dünya çapında IAU aracılığıyla UNESCO tarafından tanınmaktadır

 

Çift Diploma: İsviçre'deki Montreux Business School'da Çift Diploma Kazanın

 

Dünya çapında kredi bilinirliği: Türkiye, Kıbrıs ve diğer ülkelerde tanınan krediler üzerine bir çalışma

 

Eşzamanlı ikili programlar: aynı anda iki programı kaydedin

 

Esnek öğrenim ücretleri: aylık kısmi ödeme imkanı

 

Stratejik gelişim planı

 

 

 

Stratejik planın önemi


Üniversitenin stratejik planı, hem uzun vadeli hem de günlük kurumsal kararlar için yol gösterici ilke ve kuralları içeren, kurumun misyon, vizyon ve değerleri çerçevesinde faaliyetlerini sağlayan ve onaylayan bir belgedir.


Devlet kurumlarının ve akreditasyon kuruluşlarının yetki ve hükümlerine uygun olarak hazırlanmalı ve bunlara uyulmalıdır. Stratejik bir plana sahip olmak, hedeflerinize ulaşmadaki ilerlemeyi izlemenize izin verebilir. Her departman ve ekip şirketinizin genel stratejisini anladığında, ilerlemeleri başarısını doğrudan etkileyebilir ve temel performans göstergelerini (KPI) izlemek için yukarıdan aşağıya bir yaklaşım oluşturur.


Stratejik planlama, ortak bir vizyon ve ortak öncelikler sağlayarak eğitimin gelişimine rehberlik eder. Eğitim planlaması hem ileri görüşlü hem de pragmatiktir, eğitim kurumunun personelini eğitimin geleceğini belirlemeye ve amaçlarına ulaşmak için kaynakları seferber etmeye dahil eder.


2017 - 2022 için stratejik plan (PDF'yi indirin)