Akreditasyonlar ve üyelikler

Akreditasyonlar ve üyelikler

Odlar Yurdu Üniversitesi

  • Azerbaycan Eğitim Bakanlığı tarafından akredite edilmiş ve onaylanmış bir üniversitedir.
  • Azerbaycan'ın Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu tarafından tanınan ilk ve tek Özel Üniversitesi'dir.
  • Uluslararası Üniversiteler Birliği (IAU) üyesidir.
  • Almanya Dış Eğitim Merkez Ajansı (ZAB) tarafından akredite edilen OYU Programları, H+ kategorisi ile "Anabin" veri tabanında yer almaktadır. (Veritabanındaki arama prosedürü ve veritabanının web sayfası)
  • OYU, ENIC (Avrupa Bölgesindeki Avrupa Bilgi Merkezleri Ağı) ve NARIC (Avrupa Birliği'ndeki Ulusal Akademik Tanıma Bilgi Merkezleri) tarafından tanınmaktadır.
  • Amerika Birleşik Devletleri FAIMER (Uluslararası Tıp Eğitimi ve Araştırmalarını Geliştirme Vakfı) tarafından tanınmaktadır.
  • Avrupa Birliği TEMPUS ve ERASMUS programlarının katılımcısıdır.
  • EURAS, Avrasya Üniversiteler Birliği üyesidir.
  • Kafkas Üniversiteler Birliği üyesidir.
  • Modern eğitim teknolojilerinin uygulanmasındaki başarılarından dolayı Fransız Ekonomik Yardım Derneği'nin altın madalyasını alan üniversitedir.