Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler

Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler


Misiyonumuz

Odlar Yurdu Üniversitesi, milli ve manevi değerlerimize bağlı, Azerbaycan ve Dünya toplumuyla rekabet edebilecek, bilgili ve yetenekli profesyoneller yetiştirmeyi ana hedef olarak görmektedir.
Misyonumuz öğrencilerimizi içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın getirdiği gereksinimlerine uygun olarak aşağıdaki bilgi ve becerilerle donatmaktır:

 • Öğrenme becerisi
 • Okuryazarlık becerisi
 • Yaşam becerisi

Vizyonumuz

Odlar Yurdu Üniversitesi'nin vizyonu, Azerbaycan eğitim sisteminin amaç, talep ve ilkelerine uygun, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'na bağlı, yüksek öğretimde mükemmelliği, bilimsel araştırmaları ve bilime katkıyı hedefleyen, uluslararası düzeyde tanınan bir lider üniversite olmaktır.


Degerlerimiz

 • Problem Çözücü
 • Hesaplamalı Düşünür
 • Güçlendirilmiş Öğrenci
 • Dijital Vatandaş
 • Bilgi Oluşturucu
 • Yenilikçi Tasarımcı
 • Küresel İşbirlikçi
 • İnisiyatif Alıcı
 • Milli ve manevi ve etik değerlere sahib olmak

Hedeflerimiz

21. yüzyılda taleplerine uygun olarak öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri öğreten modern bir üniversiteye olmak;

Öğrencilere dönüştürücü öğrenme deneyimleri sağlamak;

Öğrencilerde yenilikçi ve yaratıcılık becerilerine cesaret geliştirmek;

Ortak bir gelecek üçün, öğretmen, öğrenci ve mezunlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi;

Üniversitede çevrimiçi hizmetlerin oluşturulmasını organize etmek ve kalıcı gelişimini sağlamak;

Üniversite ve iş dünyası arasında ortak elmi komisyonlar organize etmek;

Üniversitenin insan kaynaklarının gelişimini sağlamak. Üniversitenin sürdürülebilir kalkınması için yabancı fonlardan destek sağlanması

Üniversitede okuyan yeteneklerin belirlenmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi.