Hakkımızda

Hakkımızda

Odlar Yurdu Üniversitesi Azerbaycan Devlet Yüksek İhtisas Komisyonunun 10.11.1995 tarihli olumlu görüşü ve 8 Temmuz 1996 tarihli Bakanlar Kurulu kararına (N0 86) dayanan, yüksek donanımlı eğitim olanakları ve yetenekli öğretim kadrosuna sahip, devlete kayıtlı uluslararası düzeyde eğitim veren bir yüksek öğretim kurumudur.
Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Almanya'nın H+ kurumu tarafından akredite edilen Odlar Yurdu Üniversitesi, UNESCO'ya bağlı Dünya Üniversiteler Birliği'nin (IAU) tam hukuklu üyesidir.
Odlar Yurdu Üniversitemizde Avrupa, Asya ve Afrika'nın birçok ülkesinden gelen öğrenciler lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini almaaktadırlar.
"Erasmus" ve "Mevlana" gibi uluslararası değişim programlarına üye olan Odlar Yurdu Üniversitesi, öğrencilere ve akademik personele Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinde kısa süreli eğitim ve öğretim olanakları sağlamakta ve akademik değişim için koşullar yaratmaktadır.
Üniversitemiz, öğrencilere İsviçre Montreux Business Yüksek Okulu ile çift diploma programı sunmaktadır.
Modern ve milli mimari tarzı ile güzelliği ile öne çıkan Odlar Yurdu Üniversitesi fakülteleri, bölümleri, enstitüleri, bilim merkezleri, laboratuvarları, atölyeleri, bilgisayar merkezleri, kültür merkezleri, 600 kişilik modern toplantı salonu, 200 kişilik konferans salonu, kütüphane, sosyal ve spor tesisleri, Odlar Yurdu Koleji, Bakü British School ve Modern Innovations Liseyi (MİL) ile birlikte tam bir eğitim, bilim ve kültür merkezidir.