Eğitimde sosyal psikolojik hizmet - 050118

Eğitimde sosyal psikolojik hizmet - 050118

İxtisas: 050118 - Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

İxtisas üzrə tədris proqramını endirin(klik edin)