Öğretim kalitesinin değerlendirme kriterleri

Öğretim kalitesinin değerlendirme kriterleri

Monitorinq və qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün vacib sayılan amillərdən biridir. Təhsilin keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün mövcud qiymətləndirmə sistemin tətbiqinə başlanmışdır. Sistemin əsas məqsədləri aşağıda göstərilmişdir:

  • təhsilalanların təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində obyektivliyin, şəffaflığın və müstəqilliyin təmin olunması;
  • təhsilalanların təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində biliyin keyfiyyətini qiymətləndirmə meyarlarının olması;
  • təlim prosesində təhsilalanlarda formalaşdırılacaq keyfiyyətlərin (ümuminsani, milli-mənəvi və s.) məzmununun olması;
  • didaktik sistemlərin, pedaqoji texnologiyaların keyfiyyətinin qiymətləndirmə meyarlarının olması;
  • müəllimin tədrisə hazırlığının keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün meyarlar sisteminin olması;
  • müəllimin tədris nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üçün meyarların olması;
  • təhsilverən təşkilat rəhbərlərin mövcud nöqsanları aradan qaldırması üçün təlim-tərbiyə prosesinin keyfiyyətinin yüksəlməsinə yönələn təlim nəticələrinin müntəzəm qiymətləndirilməsi sisteminin olması;
  • universitetin tədris fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin vaxtaşırı monitorinqinin aparılması üçün meyarların olmaması... 

Kriterleri indirmek için tıklayın (PDF)...