Stratejik gelişim planı

Stratejik gelişim planı

Stratejik planın önemi

Üniversitenin stratejik planı, hem uzun vadeli hem de günlük kurumsal kararlar için yol gösterici ilke ve kuralları içeren, kurumun misyon, vizyon ve değerleri çerçevesinde faaliyetlerini sağlayan ve onaylayan bir belgedir.

Devlet kurumlarının ve akreditasyon kuruluşlarının yetki ve hükümlerine uygun olarak hazırlanmalı ve bunlara uyulmalıdır. Stratejik bir plana sahip olmak, hedeflerinize ulaşmadaki ilerlemeyi izlemenize izin verebilir. Her departman ve ekip şirketinizin genel stratejisini anladığında, ilerlemeleri başarısını doğrudan etkileyebilir ve temel performans göstergelerini (KPI) izlemek için yukarıdan aşağıya bir yaklaşım oluşturur.

Stratejik planlama, ortak bir vizyon ve ortak öncelikler sağlayarak eğitimin gelişimine rehberlik eder. Eğitim planlaması hem ileri görüşlü hem de pragmatiktir, eğitim kurumunun personelini eğitimin geleceğini belirlemeye ve amaçlarına ulaşmak için kaynakları seferber etmeye dahil eder.

2017 - 2022 için stratejik plan (PDF'yi indirin)

2023 - 2028 stratejik planının özeti (PDF'i indirin)