Strateji inkişaf planı

Strateji inkişaf planı

Strateji planın əhəmiyyəti

Universitetin strateji planı həm uzunmüddətli, həm də gündəlik institusional qərarlar üçün təlimatları və qaydaları əhatə edən sənəddir və həmçinin, qurumun fəaliyyətinin missiyası, vizyonunu və dəyərləri çərçivəsində həyata keçirməsinə əminliyi yaradır və təsdiqləyir.

Dövlət qurumları akkreditasiya orqanlarının mandatlarına və qaydalarına uyğun olaraq hazırlanıb əməl olunmalıdır. Strateji planın olması sizə hədəflərə doğru irəliləyişi izləməyə imkan verə bilər. Hər bir departament və komanda şirkətinizin daha böyük strategiyasını başa düşdükdə, onların tərəqqisi onun uğuruna birbaşa təsir göstərərək, əsas performans göstəricilərini (KPI) izləmək üçün yuxarıdan aşağıya yanaşma yarada bilər.

Strateji planlaşdırma ümumi baxış və paylaşılan prioritetlər verməklə təhsilin inkişafına istiqamət verir. Təhsilin planlaşdırılması həm uzaqgörən, həm də praqmatikdir, təhsilin gələcəyini müəyyənləşdirməkdə və məqsədlərinə çatmaq üçün resursları səfərbər etməkdə qurumun şəxsi heyətini cəlb edir.

2017 - 2022 - ci illər üçün strateji plan (PDF yüklə)