Təcrübə Proqramları (Magistratura)

Təcrübə proqramları

İxtisas

İxtisaslaşma

Xarici dil müəllimliyi

Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (ingilis dili üzrə)

Filologiya

Azərbaycan ədəbiyyatı

Psixologiya

Ümumi psixologiya

Psixologiya

Pedaqoji psixologiya

Psixologiya

Klinik psixologiya

Dizayn

Dizayn və texniki estetika

Dünya iqtisadiyyatı

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Dünya iqtisadiyyatı

Beynəlxalq maliyyə və valyuta-kredit münasibətləri

Maliyyə

Bank işi

Maliyyə

Maliyyə nəzarəti və audit

Menecment

Menecment (təhsil, turizm, səhiyyə, ümumi menecment)

Marketinq (sahələr üzrə)

Marketinq (təhsil, turizm, səhiyyə, ümumi menecment)

Biznesin idarə edilməsi

Biznesin təşkili və idarə edilməsi

Biologiya

Mikrobiologiya

Kompüter mühəndisliyi

Kompüter mühəndisliyi

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

İdarəetmədə informasiya sistemləri