İxtisaslar

ID İXTİSAS QRUPUNUN ŞİFRƏSİ İXTİSAS QRUPU İXTİSAS ŞİFRİ İXTİSAS TƏHSİL SƏVİYYƏSİ
DK0331 58 Pedaqogika 5804.01 Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Doktorantura
DK0322 57 Filologiya elmləri 5716.01 Azərbaycan ədəbiyyatı Doktorantura
DK0310 57 Filologiya elmləri 5704.01 Dil nəzəriyyəsi Doktorantura
DK0272 53 İqtisad elmləri 5312.01 Sahə iqtisadiyyatı Doktorantura
DK0270 53 İqtisad elmləri 5310.01 Dünya iqtisadiyyatı Doktorantura
DK0268 53 İqtisad elmləri 5308.01 Ümumi iqtisadiyyat Doktorantura
DK0252 33 Texnika elmləri 3357.01 İnformasiya sistemləri və prosesləri, informatikanın hüquqi aspektləri Doktorantura
DK0232 33 Texnika elmləri 3338.01 Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) Doktorantura
DK0071 24 Biologiya elmləri 2414.01 Mikrobiologiya Doktorantura
DK0016 20 Mexanika 2003.01 Maye, qaz və plazma mexanikası Doktorantura
IX50303 8 Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu 50810 Turizm işinin təşkili Bakalavriat
IX50160 8 Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu 50807 Sosial iş Bakalavriat
IX50157 8 Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu 50810 Turizm və otelçilik Bakalavriat
IX50137 6 Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu 50616 İnformasiya texnologiyaları Bakalavriat
IX50131 6 Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu 50606 Ekologiya mühəndisliyi Bakalavriat
IX50126 6 Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu 50644 İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi Bakalavriat
IX50113 6 Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu 50620 Kompüter mühəndisliyi Bakalavriat
IX50088 6 Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu 50631 Neft-qaz mühəndisliyi Bakalavriat
IX50082 5 Təbiət ixtisasları qrupu 50504 Ekologiya Bakalavriat
IX50081 5 Təbiət ixtisasları qrupu 50509 Kompüter elmləri Bakalavriat
IX50077 5 Təbiət ixtisasları qrupu 50501 Biologiya Bakalavriat
IX50071 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 50411 Kommersiya Bakalavriat
IX50070 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 50404 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Bakalavriat
IX50069 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 50402 Biznesin idarə edilməsi Bakalavriat
IX50068 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 50407 Marketinq Bakalavriat
IX50067 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 50408 Menecment Bakalavriat
IX50064 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 50405 İqtisadiyyat Bakalavriat
IX50063 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 50406 Maliyyə Bakalavriat
IX50062 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 50409 Mühasibat Bakalavriat
IX50061 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 50401 Dünya iqtisadiyyatı Bakalavriat
IX50060 3 Mədəniyyət və incəsənət ixtisasları qrupu 50306 Dizayn (sahələr üzrə) Bakalavriat
IX50035 2 Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu 50201 Beynəlxalq münasibətlər Bakalavriat
IX50031 2 Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu 50211 Psixologiya Bakalavriat
IX50026 2 Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu 50208 Jurnalistika Bakalavriat
IX50025 2 Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu 50215 Tərcümə (dillər üzrə) Bakalavriat
IX50023 2 Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu 50205 Filologiya (dil və ədəbiyyat göstərilməklə) Bakalavriat
IX50021 1 Təhsil ixtisasları qrupu 50118 Təhsildə sosial-psixoloji xidmət Bakalavriat
IX50020 1 Təhsil ixtisasları qrupu 50112 Məktəbəqədər təhsil Bakalavriat
IX50018 1 Təhsil ixtisasları qrupu 50107 İbtidai sinif müəllimliyi Bakalavriat
IX50012 1 Təhsil ixtisasları qrupu 50110 Kimya və biologiya müəllimliyi Bakalavriat
IX50010 1 Təhsil ixtisasları qrupu 50102 Biologiya müəllimliyi Bakalavriat
IX50005 1 Təhsil ixtisasları qrupu 50115 Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Bakalavriat
IX50003 1 Təhsil ixtisasları qrupu 50121 Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə) Bakalavriat
IX50001 1 Təhsil ixtisasları qrupu 50101 Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi Bakalavriat
IX60127 6 Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu 60649 Ekologiya mühəndisliyi Magistratura
IX60110 6 Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu 60632 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi Magistratura
IX60109 6 Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu 60631 Kompüter mühəndisliyi Magistratura
IX60084 6 Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu 60606 Neft-qaz mühəndisliyi Magistratura
IX60065 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 60409 Biznesin idarə edilməsi Magistratura
IX60064 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 60408 Marketinq Magistratura
IX60063 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 60407 Menecment Magistratura
IX60059 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 60403 Maliyyə Magistratura
IX60057 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 60401 Dünya iqtisadiyyatı Magistratura
IX60032 2 Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu 60213 Beynəlxalq münasibətlər Magistratura
IX60022 2 Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu 60203 Tərcümə Magistratura
IX60020 2 Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu 60201 Filologiya Magistratura
IX60009 1 Təhsil ixtisasları qrupu 60109 Biologiya müəllimliyi Magistratura
IX60003 1 Təhsil ixtisasları qrupu 60103 Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə) Magistratura
IX60002 1 Təhsil ixtisasları qrupu 60102 Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə) Magistratura
IX60001 1 Təhsil ixtisasları qrupu 60101 Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi Magistratura