İxtisaslar

ID İXTİSAS QRUPUNUN ŞİFRƏSİ İXTİSAS QRUPU İXTİSAS ŞİFRİ İXTİSAS TƏHSİL SƏVİYYƏSİ
IX50137 6 Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu 050616 İnformasiya texnologiyaları Bakalavriat
IX50113 6 Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu 050620 Kompüter mühəndisliyi Bakalavriat
IX50070 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 050404 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Bakalavriat
IX50063 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 050406 Maliyyə Bakalavriat
IX50067 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 050408 Menecment Bakalavriat
IX50069 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 050402 Biznesin idarə edilməsi Bakalavriat
IX50068 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 050407 Marketinq Bakalavriat
IX50064 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 050405 İqtisadiyyat Bakalavriat
IX50062 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 050409 Mühasibat Bakalavriat
IX50303 4 Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu 050810 Turizm işinin təşkili Bakalavriat
IX50023 2 Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu 050205 Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) Bakalavriat
IX50025 2 Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu 050215 Tərcümə (ingilis dili üzrə) Bakalavriat
IX50160 8 Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu 050807 Sosial iş Bakalavriat
IX50003 1 Təhsil ixtisasları qrupu 050121 Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) Bakalavriat
IX50020 1 Təhsil ixtisasları qrupu 050112 Məktəbəqədər təhsil Bakalavriat
IX50021 1 Təhsil ixtisasları qrupu 050118 Təhsildə sosial-psixoloji xidmət Bakalavriat
IX50035 2 Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu 050201 Beynəlxalq münasibətlər Bakalavriat
IX50031 2 Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu 050211 Psixologiya Bakalavriat
IX50077 5 Təbiət ixtisasları qrupu 050501 Biologiya Bakalavriat
IX50082 5 Təbiət ixtisasları qrupu 050504 Ekologiya Bakalavriat
IX50060 3 Mədəniyyət və incəsənət ixtisasları qrupu 050306 Dizayn (interyer; qrafik; modelyer) Bakalavriat
IX60109 6 Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu 060631 Kompüter mühəndisliyi Magistratura
IX60110 6 Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu 060632 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi Magistratura
IX60057 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 060401 Dünya iqtisadiyyatı Magistratura
IX60063 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 060403 Maliyyə Magistratura
IX60063 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 060403 Menecment Magistratura
IX60064 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 060408 Marketinq (sahələr üzrə) Magistratura
IX60065 4 İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 060409 Biznesin idarə edilməsi Magistratura
IX60003 1 Təhsil ixtisasları qrupu 060103 Xarici dil müəllimliyi Magistratura
IX60020 2 Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu 060201 Filologiya Magistratura
060209 Psixologiya Magistratura
060321 Dizayn Magistratura
Biologiya elmləri 060505 Biologiya Magistratura
060409 Biznesin idarə edilməsi (MBA) Magistratura