Akkreditasiyalar və üzvlüklər

Akkreditasiyalar və üzvlüklər

Odlar Yurdu Universiteti

  • Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən qeydiyyatı və sertifikatı olan universitetdir.
  • Türkiyə Ali Təhsil Kurumu (YÖK) tərəfindən tanınan Azərbaycanın ilk və tək özəl universitetdir.
  • Beynəlxalq Universitetlər Assosiasiyasının (IAU) üzvüdür.
  • Almaniyanın Xarici Təhsil üzrə Mərkəzi Kurumu (ZAB) tərəfindən akkreditə olunmuş və OYU Proqramları H+ kateqoriyası ilə “Anabin” verilənlər bazasında yer almışdır. (Bazada axtarış qaydası və bazanın veb səhifəsi)
  • OYU ENIC (Avropa Regionunda Avropa İnformasiya Mərkəzləri Şəbəkəsi) və NARIC (Avropa İttifaqında Milli Akademik Tanınma Məlumat Mərkəzləri) tərəfindən tanınır.
  • Amerika Birləşmiş Ştatlarının Tibb Təhsil Təşkilatı FAIMER (Foundation for Advancement of International Medical Education and Research) tərəfindən tanınmışdır.
  • Avropa Birliyinin TEMPUS və ERASMUS proqramlarının iştirakçısıdır.
  • EURAS - Avrasiya Universitetləri Birliyinin üzvüdür
  • Qafqaz Universitetlər Birliyinin üzvüdür.
  • Müasir təhsil texnologiyalarının tətbiqindəki nailiyyətlərə görə Fransa iqtisadiyyatına yardım Assosiasiyasının qızıl medalına alan universitetdir.