Məktəbəqədər təhsil

Məktəbəqədər təhsil

İxtisas: 050112 – Məktəbəqədər təhsil

İxtisas üzrə tədris proqramı

İxtisas üzrə seçmə fənlər (2020)