Psixologiya, Pedaqogika və Sosial fənlər

Psixologiya, Pedaqogika və Sosial fənlər

2020-ci ildən Odlar Yurdu Universitetinin  “Psixologiya, Pedaqogika və Sosial fənlər “kafedrasına psixologiya elmləri doktoru, professor Rəşid Vəkil oğlu Cabbarov rəhbərlik edir. O, kafedranın daha da inkişafına nail ola bilib: kafedranın elmi-pedaqoji potensialı artıb, xarici əlaqələri genişlənib, kafedra müəllimlərinin tədris etdikləri dərslərin və apardıqları tədqiqat işlərinin keyfiyyəti yüksəlib.

    Hal-hazırda kafedrada bir nəfər psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor (Rəşid Vəkil oğlu Cabbarov), on nəfər fəlsəfə doktoru (Əliyeva Lalə Adil qızı,  Əhmədova  Elnarə Əhməd qızı, Müstafayev Müşviq Hüseyn oğlu, Əzizov Qulam Qəribəli oğlu, İsmayılova Nigar  Ramiz  qızı, Abbasova Afərin Əli qızı, Əliyeva Vüsalə Sərdar qızı, Əhmədova Reyhan İsgəndər qızı, Axundov İmran Adil oğlu, Nəcəfov Elsevər Əsgər oğlu) on altı nəfər müəllim (Kosayeva Aytəkin Vasif qızı, Qurbanova Aygün Fuad qızı, Əsgərova Elnurə Arif qızı-,  Kazımova Şəfa  Mədət qızı , Cəfərova Könül Ramiz qızı,  İgidova Emiliya Şahruddini qızı, Ülkər Rzayeva Cəmil qızı, Yoçuyeva Zülfiyyə Asim qızı, Babayeva Nigar İlham qızı ,Sadıqova Səbinə Oktay qızı, Quluyeva Raziyyə Elxanovna, Xanpaşyaeva Mətanət Şəmistan qızı,  Məcidova Ləman Zahid qızı Nəzərli Şəfa Asəf qızı)   öz elmi və pedaqoji fəaliyyətlərini davam etdirirlər.

Kafedranın əməkdaşları əksər fakültələrdə psixologiya fənnini,  “Psixologiya” , “Sosial iş”, “Təhsildə sosial-psixoloji xidmət” , Məktəbəqədər təhsil”    ixtisaslarında isə ixtisas kafedrası kimi sahə psixologiyalarını tədris edir.

 • Psixologiya kafedrasının müəllimləri
 • Psixol.e.doktoru, prof. Cabbarov Rəşid Vəkil oğlu 
 • Ped.ü.f.doktoru, dos. Vəliyeva Samirə Vaqif qızı
 • Psixol.ü.f. doktoru  Əliyeva Lalə Adil qızı
 • Kosayeva Aytəkin Vasif qızı
 • Qurbanova Aygün Fuad qızı
 • Əsgərova Elnurə Arif qızı
 • Kazımova Şəfa  Mədət qızı
 • Cəfərova Könül Ramiz qızı
 • Psixol.ü.f. doktoru, dos.  Əhmədova  Elnarə Əhməd qızı-
 • Psixol. ü.f.doktoru Müstafayev Müşviq Hüseyn oğlu-
 • İgidova Emiliya Şahruddini qızı
 • Ülkər Rzayeva Cəmil qızı
 • Yoçuyeva Zülfiyyə Asim qızı
 • Ped.ü. f. doktoru, dosent Əzizov Qulam Qəribəli oğlu
 • Babayeva Nigar İlham qızı
 • Ped.ü. f. doktoru İsmayılova Nigar  Ramiz  qızı
 • Sadıqova Səbinə Oktay qızı
 • Quluyeva Raziyyə Elxanovna
 • Psixol.ü.f. doktoru, dosent Abbasova Afərin Əli qızı
 • Ped.ü. f. doktoru Əliyeva Vüsalə Sərdar qızı
 • Psixol.ü.f. doktoru, dosent Əhmədova Reyhan İsgəndər qızı
 • Xanpaşyaeva Mətanət Şəmistan qızı 
 • Tibb. ü.f.doktoru Axundov İmran Adil oğlu
 • Aqrar ü.f.doktoru Məhərrəmova Sevinc Telman qızı
 • Məcidova Ləman Zahid qızı
 • Nəzərli Şəfa Asəf q
 • Hüquq ü. f. doktoru  Nəcəfov Elsevər Əsgər oğlu

 

 • Metodik işlər

2020-2021-ci tədris  ili ərzində kafedranın müəllimləri arasında dərs burax­ma halları  qeydə alınmamışdır. Müəllimlər tərəfindən sillabuslar vaxtında tərtib edilərək təsdiq edilmiş və surətləri tələbələrə vaxtında çatdırılmışdır.   2020-2021-ci tədris ilində kafedranın əməkdaşları yeni Dövlət Stan­dart­ları­na uyğun olaraq fənn proqramlarını tərtib etmiş, tədris  və istehsalat təcrübələri üç­ün bakalavr pilləsi üzrə vəsait hazırlanmaqdadır. Tədris ilinin ikinci yarımilində  tədris olunan bütün fənlər üzrə sillabuslar yenidən işlənmiş və kafedraya təqdim olu­n­muşdur. Kafedranın bütün əməkdaşları tədris etdikləri fənlər üzrə elektron mü­hazirə  mətnləri hazırlamışlar.

 • Elmi tədqiqat işləri

2020-2021-ci tədris  ilində kafedranın “Yeni təlim metodları və təhsilin persp­ektiv­lərinin psixopedaqoji məsələləri” mövzusunda 3 illik elmi tədqiqat iş planı hazır­lanmış və uyğun olaraq hər il üçün ayrıca yerinə yetririlməsi göz­lən­ilən möv­zular müəyyən edilmişdir. Kafedranın hər bir əməkdaşı bu mövzuların işlə­nməsinə cəlb olunmuşdur.  

 • Kafedranın əməkdaşlarının iştirak etdiyi təlim və terninqlər

   Kafedranın əməkdaşlarından Elnurə Əsgərova və digərləri müxtəlif unive­rsitetlərin təşkil etdiyi “Ailə psixologiyası və Terapiyası” kursu, Samsun Dövlət Universiteti  “İnteqrativ psixoterapiya”, İstanbul Psikoloji Akademisi “Psiko­terapide bilinen 10 teknik” eğitimi, Bursa Mavi ağaç Psikoloji danışmanlık “Duyğusal özgürleşme tekniği” eğitimi, İstanbul Ruh Sağlığı Derneyi “Pozitiv psikoloji” eğitimi,Azərbaycan Disleksiya Birliyi “ Uşaqlarsda zəkanın inkişafı” təlimi, İstanbul Sarı Psikoloji “ Ölüm ve yas terapisi” uygulayıcı eğitimi və digər təlim və terninqlərdə iştirak etmiş, sertifkatlar almışlar.  Bununla yanaşı gələcəkdə kafedra özü bir sra təlimlər təşkil etməyə hazırlaşır.