OYU-nun Keyfiyyət Təminatı

Odlar Yurdu Universitetində Keyfiyyət Təminatı Siyasəti “Azərbaycan Respublikasında Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”-na  (2013), universitetdə həyata keçirilən fəaliyyətlərin Bolonya təhsil prosesinin müddəalarına, “Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsi”nə, “Avropa ali təhsil məkanında keyfiyyət təminatı üzrə standartlar və qaydalar”a, dövlətin bu sahədəki direktiv sənədlərinə və Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyinin normativ hüquqi və TKTA-nın bu sahədəki direktiv sənədlərinə əsaslanır.

Odlar Yurdu Universitetində Keyfiyyət Təminatı Siyasəti “Azərbaycan Respublikasında Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”-na  (2013), universitetdə həyata keçirilən fəaliyyətlərin Bolonya təhsil prosesinin müddəalarına, “Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsi”nə, “Avropa ali təhsil məkanında keyfiyyət təminatı üzrə standartlar və qaydalar”a, dövlətin bu sahədəki direktiv sənədlərinə və Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyinin normativ hüquqi və TKTA-nın bu sahədəki direktiv sənədlərinə əsaslanır.
OYU-nun Keyfiyyət Təminatı Siyasəti

 

 

- Odlar Yurdu Universitetinin keyfiyyət təminatı siyasəti Azərbaycan Respublikasının təhsil siyasəti və Azərbaycan cəmiyyətinin inkişaf perspektivləri nəzərə alınmaqla davamlı təhsilin yüksək səviyyədə təşkili və beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması yolu ilə müasir daxili və beynəlxalq əmək bazarlarının tələblərinə uyğun yaradıcı, milli düşüncəli, yüksək ixtisaslı məzun kadrların hazırlanmasından ibarətdir.

 

- Odlar Yurdu Universiteti özündə təhsilin tam orta, subbakalavr, bakalavr, magistratura və doktorantura kimi səviyyələrini cəmləşdirmişdir.

 

- Odlar Yurdu Universitetinin keyfiyyət təminatı siyasəti universitetin Strateji İnkişaf Planının (SİP) hədəflərinə uyğun olmaqla, universitetin funksional qurumları arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin intensivliyini artırmaqla, elmin müxtəlif sahələrinə aid tədqiqatların səmərəliliyini artırmaqla təhsilin keyfiyyətinin təmin olunmasına və universitetin fasiləsiz inkişafına yönəlmişdir.

Akademik performansın qiymətləndirmə meyarları

 

 

WOS & SCOPUS’DA NƏŞR

 

- Web of Science’da indeksləşən AHCI, SCI Expanded, SCI ve SSCI indeksli məqalə və digər materiallar

 

- Web of Science’da indekslənən ESCI jurnallarında məqalə və ya digər materiallar

 

- Yalnız Scopus’da indekslənən  məqalə

 

- Web of Science’da indekslənən CPCI indeksli konfrans materialları

 

KONFRANS VƏ SİMPOZİUM

 

- Web of Science veya Scopus məlumat bazalarında indeksləşən konfrans və simpoziumlarda

 

- Sədr/həmsədr...

 

Akademik performansın qiymətləndirmə meyarları ilə tanış olmaq üçün aşağıdaki "daha ətraflı" düyməsini klik edin.

 

Tədrisin keyfiyyətinin qiymətləndirmə meyarları

 

Monitorinq və qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün vacib sayılan amillərdən biridir. 

Təhsilin keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün mövcud qiymətləndirmə sistemin tətbiqinə başlanmışdır.

Sistemin əsas məqsədləri aşağıda göstərilmişdir:

 

- Təhsilalanların təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində obyektivliyin, şəffaflığın və müstəqilliyin təmin olunması;

- Təhsilalanların təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində biliyin keyfiyyətinin qiymətləndirmə meyarlarının olması;

- Təlim prosesində təhsilalanlarda formalaşdırılacaq keyfiyyətlərin (ümuminsani, milli-mənəvi və s.) məzmununun olması;

- Didaktik sistemlərin, pedaqoji texnologiyaların keyfiyyətinin qiymətləndirmə meyarlarının olması;

- Müəllimin tədrisə hazırlığının keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün meyarlar sisteminin olması;

- Müəllimin tədris nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üçün meyarların olması;

- Təhsilverən təşkilat rəhbərlərin mövcud nöqsanları aradan qaldırması üçün təlim-tərbiyə prosesinin -keyfiyyətinin yüksəlməsinə yönələn təlim nəticələrinin müntəzəm qiymətləndirilməsi sisteminin olması;