Kafedralar

"Riyaziyyat və informatika” kafedrası

“Riyaziyyat və informatika” kafedrasının 14 nəfər əməkdaşı var.
Kafedra müdiri: professor Vəliyev Mübariz Balaəli oğlu
Kafedra müdir müavini: B/m., OYU-nun doktorantı Cəbrayılov İlham Qardaşxan oğlu
Kafedrada 2 nəfər dosent, 2 nəfər baş müəllim və 10 nəfər müəllim fəaliyyət göstərir

Kafedranın əməkdaşları: