Missiya, Vizyon, Dəyərlər və Məqsədlər

Missiya, Vizyon, Dəyərlər və Məqsədlər


Missiyamız

Odlar Yurdu Universiteti öz başlıca məqsədini Azərbaycan cəmiyyətində və dünyada rəqabət apara bilən yüksək bilikli və bacarıqlı professional, milli və mənəvi dəyərlərimizə sadiq olan mütəxəssis və liderlərin hazırlanmasında görür. Bizim missiyamız 21-ci əsrin tələblərinə uyğun olaraq tələbələrimizi aşağıdakı bilik və bacarıqlara yiyələndirməkdir:

 • Öyrənmə bacarığı/ Learning skill
 • Savadlılıq bacarığı/ Literacy skill
 • Həyat bacarığı/ Life skill
 • Sosial bacarıq/ Social skill

Viziyonumuz

Odlar Yurdu Universitetinin vizyonu Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına sadiq qalaraq, Azərbaycan Təhsil Sisteminin məqsəd, tələb və prinsiplərinə uyğun olaraq və ali təhsildə mükəmməlliyə, elmi tədqiqata və cəmiyyətə töhfə verməyə yönəlmiş beynəlxalq səviyyədə tanınan aparıcı universitet olmaqdır.


Dəyərlərimiz

 • Kritik düşüncə
 • Yaradıcılıq
 • Yenilik
 • Elmi məhsuldarlıq
 • Əməkdaşlıq
 • Səmərəlilik
 • Çeviklik
 • Milli-mənəvi dəyərlərə bağlılıq
 • Informasiya-kommunikasiya texnologiyalardan (İKT) istifadə etmək
 • Etik dəyərlərə sahib olmaq
 • Sosial problemlərə həssaslıq

Strateji Hədəflərimiz

21 - ci əsrdə tələbələrin gələcək nailiyyətlərini əldə etmək üçün tələb olunan bilik və bacarıqları öyrədən müasir universitetin olmasıdır;

Tələbələrə fakültə müvəffəqiyyəti ilə idarə olunan transformasiyalı öyrənmə təcrübələrinin təmin edilməsi;

Tələbərdə yenilik və yaradıcılığa cəsarətin yaradılmasının inkişaf etdirilməsi;

Tələbə, müəllimlər və məzunlar arası ortaq gələcəyə köklənmiş əlaqələrin qurulması və möhkəmləndirilməsinin inkişaf edirilməsi;

Universitetdə online servislərin yaradılmasının təşkili və onun daimi işlənməsinin təmin edilməsi;

Universitet və biznes arasında müştərək və sifarişli tədqiqatların təşviqini təşkil etmək;

Universitetin insan resurslarının inkişafını təmin edilməsi;

Universitetin dayanaqlı inkişafı üçün xarici fondlardan maliyyənin əldə edilməsinin təmin edilməsi;

Universitetdə təhsil alan istedadları müəyyən edib, onların inkişafına dəstək olunması.