Araşdırma

Professorlar heyətindən bakalavrlarda təhsil alan tələbələrədək, OYU icmasının bütün üzvləri, biliyin yaradılması ilə məşğuldur.

Professorlar heyətindən bakalavrlarda təhsil alan tələbələrədək, OYU icmasının bütün üzvləri, biliyin yaradılması ilə məşğuldur.
Akademik məqalələr

 

 

 

 

 

Scopus


OYU-nun Scopusla indekslənən məqalələri
Daha ətraflı...

 

Web of Science (WOS)


OYU-nun Web of Sciencela indekslənən məqalələri
Daha ətraflı...

 

Researchgate, Google Scholar, Academia.edu


OYU-nun Researchgate, Google Scholar, Academia.edu ilə indekslənən məqalələri
Daha ətraflı...

 
Konfranslar

ICSEGT 2024
Ağıllı Ətraf Mühit və Yaşıl Texnologiyalar üzrə Beynəlxalq Konfrans
icsegt2024.com        
                                                                                                                                                                                

IACCS-IX 2023
Müasir elmlər üzrə 9-cu beynəlxalq Asiya konqresi
tr.asyakongresi.org                                                                                                                

WCIS 2022
"Sənaye avtomatlaşdırılması üçün intellektual sistemlər-WCIS 2022" üzrə 12-ci Ümumdünya Konfransı
www.wcis2022.uz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ICEFSSS 2023
Torpaqşünasların Beynəlxalq Konqresi
www.icefsss-2023.com                                                                                                                                                                                                   

AHI EVRAN III
Beynəlxalq Elmi Tədqiqatlar Konqresi
www.ahievranconference.org                             

 

4-cü sənaye inqilabı və iqtisadiyyatın rəqəmsallaşdırılması
Beynəlxalq Elmi Konfrans
www.scienceazerbaijan.org                                                                                      

OYU-nun "Elmi və Pedaqoji xəbərləri" jurnalı

ISSN: 1682-9123

 

DOI: 10.0318/OYU.2023735552

 

 

Jurnalın redaksiya heyəti


Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji xəbərlər jurnalının redaksiya heyəti
Daha ətraflı

 

Jurnalın nəşr tarixləri


Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji xəbərlər jurnalının nəşr tarixləri
Jurnalın nəşrləri

 

Elmi jurnala təqdim olunan məqalələrin tərtibat qaydaları


Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji xəbərlər jurnalına təqdim olunan məqalələrin tərtibat qaydaları
Daha ətraflı

 
Nəşrlərimiz

 

 

Odlar Yurdu Universitetinin nəşrləri

 


Odlar Yurdu Universitetinin nəşrləri aşağıdakı bölmələr üzrə qruplaşdırılır:

 


Riyaziyyat, İnformatika və Texniki elmlər bölməsi

 

 

İqtisadiyyat elmləri bölməsi

 

 

Tibb, Biologiya və Psixologiya elmləri bölməsi

 

 

Hüquq, Tarix və Siyasi elmlər bölməsi

 

 

Dilçilik, Filologiya və Pedaqoji elmlər bölməsi