Araşdırma

Professorlar heyətindən bakalavrlarda təhsil alan tələbələrədək, OYU icmasının bütün üzvləri, biliyin yaradılması ilə məşğuldur.

Professorlar heyətindən bakalavrlarda təhsil alan tələbələrədək, OYU icmasının bütün üzvləri, biliyin yaradılması ilə məşğuldur.
Akademik məqalələr

 

 

 

 

 

Scopus


OYU-nun Scopusla indekslənən məqalələri
Daha ətraflı...

 

Web of Science (WOS)


OYU-nun Web of Sciencela indekslənən məqalələri
Daha ətraflı...

 

Researchgate, Google Scholar, Academia.edu


OYU-nun Researchgate, Google Scholar, Academia.edu ilə indekslənən məqalələri
Daha ətraflı...

 
Konfranslar

 

 

 

 

ICAFS 2022
Qeyri-səlis sistemlərin, yumşaq hesablamaların və süni intellekt alətlərinin tətbiqi üzrə 15-ci Beynəlxalq Konfrans
www.icafs2022.com

WCIS 2022
"Sənaye avtomatlaşdırılması üçün intellektual sistemlər-WCIS 2022" üzrə 12-ci Ümumdünya Konfransı
www.wcis2022.uz

Uluslararası Bakü Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Beynəlxalq Bakı Elmi Tədqiqatlar Konqresi
www.scienceazerbaijan.org

ICEFSSS 2023
Torpaqşünasların Beynəlxalq Konqresi
www.icefsss-2023.com

OYU-nun "Elmi və Pedaqoji xəbərləri" jurnalı

Jurnalın redaksiya heyəti


Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji xəbərlər jurnalının redaksiya heyəti
Daha ətraflı

 

Jurnalın nəşr tarixləri


Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji xəbərlər jurnalının nəşr tarixləri
Jurnalın nəşrləri

 

Elmi jurnala təqdim olunan məqalələrin tərtibat qaydaları


Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji xəbərlər jurnalına təqdim olunan məqalələrin tərtibat qaydaları
Daha ətraflı