Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

İxtisas: 050404 – Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

İxtisas üzrə tədris proqramını endirin(klik edin)