Turizm işinin təşkili

Turizm işinin təşkili

İxtisas: 050810 – Turizm işinin təşkili

İxtisas üzrə tədris proqramını endirin(klik edin)