Akademik məqalələr

Akademik məqalələr

Scopus
OYU-nun Scopusla indekslənən məqalələri
Daha ətraflı...


Web of Science (WOS)
OYU-nun Web of Sciencela indekslənən məqalələri
Daha ətraflı...


Researchgate, Google Scholar, Academia.edu
OYU-nun Researchgate, Google Scholar, Academia.edu ilə indekslənən məqalələri
Daha ətraflı...