Struktur

Vizionumuz

Odlar Yurdu Universitetinin vizyonu Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına sadiq qalaraq, Azərbaycan təhsil sisteminin məqsəd, tələb və prinsiplərinə uyğun olaraq və ali təhsildə mükəmməlliyə, elmi tədqiqata və cəmiyyətə töhfə verməyə yönəlmiş beynəlxalq səviyyədə tanınan, aparıcı universitet olmaqdır.