Dosent və professor vəzifələrinə yüksəlmək və təyinat üçün minimum şərtlər

Dosent və professor vəzifələrinə yüksəlmək və təyinat üçün minimum şərtlər

Məktəbəqədər Təhsil, Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) və Tərcümə (ingilis dili) ixtisasları üzrə minimum tələblər

Dosent vəzifəsinə yüksəlmək və təyinat üçün

ŞƏRT

BAL

PhD dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra 3 A, B,  C və D-dən minimum 20 bal toplanmalı və dərc edilmiş məqalələrdən biri 3A və ya 3B-də olmalıdır.

20

3E və 3F-dən  minimum 20 bal toplanmalıdır.

20

CƏMİ

40

 

Professor vəzifəsinə yüksəlmək və təyinat üçün

ŞƏRT

BAL

Dosent olduqdan sonra 3 A, B, C və D-dən minimum 20 bal toplanmalı və dərc edilmiş məqalələrdən biri 3A və ya B-də olmalıdır.

20

3E və 3F-dən  minimum 20 bal toplanmalıdır.

20

CƏMİ

40

 

Beynəlxalq Sahə İndeksləri:

Master Journal List- Clarivate Web of Science (Eski adıyla ISI Web of Knowledge) Database  https://mjl.clarivate.com/search-results

Australian Education Index http:// www.acer.edu.au/library/catalogues/aei.html

British Education Index http://www.leeds.ac.uk/bei/bei.htm

Journals Indexed in Eric http://www.eric.ed.gov  

Education Index (EI) http://www.hwwilson.com/   

 

Riyaziyyat ixtisası üzrə minimum tələblər

Dosent vəzifəsinə yüksəlmək və təyinat üçün

ŞƏRT

BAL

PhD dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra 3 A, B,  C və D-dən minimum 20 bal toplanmalı və dərc edilmiş məqalələrdən biri 3A və ya 3B-də olmalıdır.

20

3E və 3F-dən  minimum 20 bal toplanmalıdır.

20

CƏMİ

40

 

Professor vəzifəsinə yüksəlmək və təyinat üçün

ŞƏRT

BAL

Dosent olduqdan sonra 3 A, B, C və D-dən minimum 20 bal toplanmalı və dərc edilmiş məqalələrdən biri 3A və ya B-də olmalıdır.

20

3E və 3F-dən  minimum 20 bal toplanmalıdır.

20

CƏMİ

40

 

İnformasiya təhlükəsizliyi, İnformasiya texnologiyaları və Kompüter mühəndisliyi ixtisasları üzrə minimum tələblər

Dosent vəzifəsinə yüksəlmək və təyinat üçün

ŞƏRT

BAL

PhD dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra 3 A, B,  C və D-dən minimum 20 bal toplanmalı və dərc edilmiş məqalələrdən biri 3A və ya 3B-də olmalıdır.

20

3E və 3F-dən  minimum 20 bal toplanmalıdır.

30

CƏMİ

50

 

Professor vəzifəsinə yüksəlmək və təyinat üçün

ŞƏRT

BAL

Dosent olduqdan sonra 3 A, B, C və D-dən minimum 20 bal toplanmalı və dərc edilmiş məqalələrdən biri 3A və ya B-də olmalıdır.

20

3E və 3F-dən  minimum 20 bal toplanmalıdır.

30

CƏMİ

50

 

Təhsildə sosial – psixoloji xidmət, Psixologiya və Sosial iş ixtisasları üzrə minimum tələblər

Dosent vəzifəsinə yüksəlmək və təyinat üçün

ŞƏRT

BAL

PhD dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra 3 A, B,  C və D-dən minimum 20 bal toplanmalı və dərc edilmiş məqalələrdən biri 3A və ya 3B-də olmalıdır.

10

3E və 3F-dən  minimum 20 bal toplanmalıdır.

20

CƏMİ

30

 

Professor vəzifəsinə yüksəlmək və təyinat üçün

ŞƏRT

BAL

Dosent olduqdan sonra 3 A, B, C və D-dən minimum 20 bal toplanmalı və dərc edilmiş məqalələrdən biri 3A və ya B-də olmalıdır.

20

3E və 3F-dən  minimum 20 bal toplanmalıdır.

20

CƏMİ

40

 

Biznesin idarə edilməsi, Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi, İqtisadiyyat, Maliyyə, Marketinq, Menecment, Mühasibat ixtisasları üzrə tələblər

Dosent vəzifəsinə yüksəlmək və təyinat üçün

ŞƏRT

BAL

PhD dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra 3 A, B,  C və D-dən minimum 20 bal toplanmalı və dərc edilmiş məqalələrdən biri 3A və ya 3B-də olmalıdır.

10

3E və 3F-dən  minimum 20 bal toplanmalıdır.

20

CƏMİ

30

 

Professor vəzifəsinə yüksəlmək və təyinat üçün

ŞƏRT

BAL

Dosent olduqdan sonra 3 A, B, C və D-dən minimum 20 bal toplanmalı və dərc edilmiş məqalələrdən biri 3A və ya B-də olmalıdır.

20

3E və 3F-dən  minimum 20 bal toplanmalıdır.

20

CƏMİ

40

 

Beynəlxalq münasibətlər, Turizm işinin təşkili ixtisasları üzrə minimum tələblər

Dosent vəzifəsinə yüksəlmək və təyinat üçün

ŞƏRT

BAL

PhD dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra 3 A, B,  C və D-dən minimum 20 bal toplanmalı və dərc edilmiş məqalələrdən biri 3A və ya 3B-də olmalıdır.

10

3E və 3F-dən  minimum 20 bal toplanmalıdır.

20

CƏMİ

30

 

Professor vəzifəsinə yüksəlmək və təyinat üçün

ŞƏRT

BAL

Dosent olduqdan sonra 3 A, B, C və D-dən minimum 20 bal toplanmalı və dərc edilmiş məqalələrdən biri 3A və ya B-də olmalıdır.

15

3E və 3F-dən  minimum 20 bal toplanmalıdır.

20

CƏMİ

35

 

Biologiya və Ekologiya ixtisasları üzrə minimum  tələblər

Dosent vəzifəsinə yüksəlmək və təyinat üçün

ŞƏRT

BAL

PhD dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra 3 A, B,  C və D-dən minimum 20 bal toplanmalı və dərc edilmiş məqalələrdən biri 3A və ya 3B-də olmalıdır.

15

3E və 3F-dən  minimum 20 bal toplanmalıdır.

20

CƏMİ

35

 

Professor vəzifəsinə yüksəlmək və təyinat üçün

ŞƏRT

BAL

Dosent olduqdan sonra 3 A, B, C və D-dən minimum 20 bal toplanmalı və dərc edilmiş məqalələrdən biri 3A və ya B-də olmalıdır.

20

3E və 3F-dən  minimum 20 bal toplanmalıdır.

20

CƏMİ

40

 

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, İngilis dili və ədəbiyyatı) ixtisası üzrə minimum tələblər

Dosent vəzifəsinə yüksəlmək və təyinat üçün

ŞƏRT

BAL

PhD dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra 3 A, B,  C və D-dən minimum 5 bal toplanmalı və dərc edilmiş məqalələrdən biri 3A və ya 3B-də olmalıdır.

5

3F-dən və Azərbaycan Respublikasında Filologiya elmləri üzrə elmi məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən nəşr orqanlarında1 dərc olunmuş məqalələr üzrə minimum 30 bal toplanmalıdır.

30

CƏMİ

35

 

Professor vəzifəsinə yüksəlmək və təyinat üçün

ŞƏRT

BAL

Dosent olduqdan sonra 3 A, B, C və D-dən minimum 20 bal toplanmalı və dərc edilmiş məqalələrdən biri 3A və ya B-də olmalıdır.

5

3F-dən və Azərbaycan Respublikasında Filologiya elmləri üzrə elmi məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən nəşr orqanlarında dərc olunmuş məqalələr üzrə minimum 30 bal toplanmalıdır.

30

CƏMİ

35

 

Azərbaycan Respublikasında Filologiya elmləri üzrə elmi məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən nəşr orqanları:

AMEA Rəyasət Heyəti

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu

AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi

AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

AMEA Folklor İnstitutu

Bakı Qızlar Universiteti

Bakı Slavyan Universiteti

Bakı Dövlət Universiteti

AMEA Folklor İnstitutu

Azərbaycan Dillər Universiteti

Bakı Dövlət Universiteti

AMEA İmaməddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

Naxçıvan Universiteti

AMEA Naxçıvan Bölməsi

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Azərbaycan Dillər Universiteti

Gəncə Dövlət Universiteti

Sumqayıt Dövlət Universiteti

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi

AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası

Bakı Slavyan Universiteti

Azərbaycan Universiteti

Bakı Dövlət Universiteti

Qərb Universiteti

Lənkəran Dövlət Universiteti

AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi

Odlar Yurdu Universiteti  

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzey

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyası

Bakı Dövlət Universiteti

Xəzər Universiteti

Bakı Mühəndislik Universiteti

 

Dizayn (interyer; qrafik; modelyer) ixtisası üzrə minimum tələblər

Dosent vəzifəsinə yüksəlmək və təyinat üçün

ŞƏRT

BAL

PhD dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra 3 A, B,  C və D-dən minimum 20 bal toplanmalı və dərc edilmiş məqalələrdən biri 3A və ya 3B-də olmalıdır.

20

XV - XVIII-dən  minimum 20 bal toplanmalıdır.

20

CƏMİ

40

 

Professor vəzifəsinə yüksəlmək və təyinat üçün

ŞƏRT

BAL

Dosent olduqdan sonra 3 A, B, C və D-dən minimum 20 bal toplanmalı və dərc edilmiş məqalələrdən biri 3A və ya B-də olmalıdır.

20

XV - XVIII-dən  minimum 20 bal toplanmalıdır.

20

CƏMİ

40

 

Beynəlxalq sahə ideksləri:

Master Journal List- Clarivate Web of Science (Eski adıyla ISI Web of Knowledge) Database https://mjl.clarivate.com/search-results

Australian Education Index https://www.acer.org/au/library/australian-education-index-aei

British Education Index http://www.leeds.ac.uk/bei/bei.htm  

Journals Indexed in Eric http://www.eric.ed.gov

Education Index/EI http://www.hwwilson.com/