060407 - Menecment

060407 - Menecment

İxtisas: 060407 - Menecment

İxtisaslaşma: Menecment (təhsil, turizm, səhiyyə, ümumi menecment)