060407 - Menecment

060407 - Menecment

İxtisas: Menecment

İxtisaslaşma: Menecment (təhsil, turizm, səhiyyə, ümumi menecment) -272221