060631 - Kompüter mühəndisliyi

060631 - Kompüter mühəndisliyi

İxtisas: Kompüter mühəndisliyi

İxtisaslaşma: Kompüter mühəndisliyi - 272116

Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) - 272124