060632 - İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

060632 - İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

İxtisas: İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

İxtisaslaşma: İdarəetmədə informasiya sistemləri - 272132

İdarəetmədə informasiya sistemləri (tədris ingilis dilində) - 272149