060632 - İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

060632 - İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

İxtisas: 060632 - İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

İxtisaslaşma: İdarəetmədə informasiya sistemləri