060409 - Biznesin idarə edilməsi (təhsil, turizm, səhiyyə, ümumi menecment)

060409 - Biznesin idarə edilməsi (təhsil, turizm, səhiyyə, ümumi menecment)

İxtisas: 060409 - Biznesin idarə edilməsi

İxtisaslaşma: Biznesin təşkili və idarə edilməsi (təhsil, turizm, səhiyyə, ümumi menecment)