060409 - Biznesin idarə edilməsi (beynəlxalq biznes)

060409 - Biznesin idarə edilməsi (beynəlxalq biznes)

İxtisas: 060409 - Biznesin idarə edilməsi

İxtisaslaşma: Biznesin təşkili və idarə edilməsi (beynəlxalq biznes)