060409 - Biznesin idarə edilməsi (idarəetmədə informasiya sistemləri)

060409 - Biznesin idarə edilməsi (idarəetmədə informasiya sistemləri)

İxtisas: 060409 - Biznesin idarə edilməsi

İxtisaslaşma: Biznesin təşkili və idarə edilməsi (idarəetmədə informasiya sistemləri)