060103 - Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə)

060103 - Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə)

İxtisas: 060103 - Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə)

İxtisaslaşma: Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası