060401 - Dünya iqtisadiyyatı

060401 - Dünya iqtisadiyyatı

İxtisas: 060401 - Dünya iqtisadiyyatı

İxtisaslaşma: Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər                                                                               Beynəlxalq maliyyə və valyuta-kredit münasibətləri