MBA

  • MBA (Master of Business Administration)  – iqtisadiyyat və menecment sahəsində magistr dərəcəsidir. Odlar Yurdu Universitetində bu proqramın fəaliyyəti 2004-cü ildə ABŞ-ın Corciya Dövlət Universiteti ilə birlikdə müştərək müqavilə çərçivəsində həyata keçirilmişdir. MBA təhsilinin əsas üstün cəhəti odur ki, burada nəzəri biliklərə yox, praktiki bacarıqlara daha çox üstünlük verilir. Tələbələr qarşılarına qoyulmuş real məsələləri həll edirlər, müəllimlər də müvafiq olaraq məsləhətçilər, idarəçilər və direktorlardan təşkil olunur. Dərslər özündə biznes oyunların, təlimlərin və mühazirələrin  keçirilməsini, fərdi layihələrin yaradılmasını və müdafiə edilməsini, daim komanda işini ehtiva edir.
  • MBA Proqramı məzunlarına rəhbərlik keyfiyyətlərini təkmilləşdirmək, sistemli bilik, bacarıq və işgüzar idarəetmə vərdişlərini yüksəltmək, iхtisaslarını davamlı olaraq artırmaq, müasir biznes informasiyalarını araşdırmaq, analitik düşünmə və qərarvermə qabiliyyəti qazanmaq hüququ verir, eləcə də onların müəssisə və təşkilatların idarə olunmasında məsul vəzifələr tutmasına imkan yaradır.
  • Tədris prosesinin 20 faizi nəzəri, 80 faizi  praktiki həyata keçirilir. Fənlər dünyanın ən qabaqcıl ali təhsil müəssisələrinin proqramlarına uyğunlaşdırılıb və seçmə fənlərin seçimində magistrlər sərbəstdirlər.
  • Biznesin idarə olunması üzrə ixtisaslaşmadan asılı olaraq MBA proqramı biznesin müxtəlif sahələrinin idarə olunmasına dair dərin biliklər verir və bacarıqları inkişaf etdirir. MBA məzunları hər hansı bir təşkilatda rəqabət aparmaqda öz üstünlüklərini nümayiş etdirirlər.
  • Biznes aləmində lider mövqeyin tutulmasında MBA proqramında əldə edilmiş biliklər həlledici rol oynayır.
  • Proqramda əldə edilmiş bilik və bacarıqlar hər hansı bir təşkilatda tətbiq oluna bilər.Bu istər peşəkar menecerlər, istərsə də sahibkarlıq arzusunda olanlar üçün münasibdir.
  • MBA proqramı beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq hazırlanmışdır. Bu proqram üzrə dərs deyən müəllimlərin əksəriyyəti aparıcı xarici universitetləri bitirmiş və ya həmin universitetlərdə ixtisaslarını artırmışlar. Eyni zamanda dövlət qurumlarının, aparıcı şirkətlərin, iş dünyasının rəhbərləri, aparıcı mütəxəssisləri də tədrisə cəlb olunurlar.
  • Odlar Yurdu Universitetinin tanınmış xarici universitetlərlə sıx əlaqələri intellektual resurslar və təcrübə mübadiləsi üçün geniş imkanlar yaradır. Məhz bu amillərə görə universitetimizin MBA proqramı hər hansı bir biznes problemini, geniş maraq dairəsi baxımından tədqiq etməyə, liderlik və sahibkarlıq istedadları və peşəkar bilikləri inkişaf etdirməyə imkan yaradır.

 

İxtisas

İxtisaslaşma

Biznesin idarə edilməsi

Biznesin təşkili və idarə edilməsi (beynəlxalq maliyyə və valyuta-kredit münasibətləri)

Biznesin idarə edilməsi

Biznesin təşkili və idarə edilməsi (bank işi)

Biznesin idarə edilməsi

Biznesin təşkili və idarə edilməsi (maliyyə nəzarəti və audit)

Biznesin idarə edilməsi

Biznesin təşkili və idarə edilməsi (təhsil, turizm, səhiyyə, ümumi menecment)

Biznesin idarə edilməsi

Biznesin təşkili və idarə edilməsi (marketinq)

Biznesin idarə edilməsi

Biznesin təşkili və idarə edilməsi (beynəlxalq biznes)

Biznesin idarə edilməsi

Biznesin təşkili və idarə edilməsi (idarəetmədə informasiya sistemləri)

Biznesin idarə edilməsi

Biznesin təşkili və idarə edilməsi (turizm və otelçilik)